Nytt

Nye tall viser at en firedel av alle spebarn i Storbritannia er født av utlendinger. Siden registreringen begynte i 1969 lå andelen nokså stabilt mellom ti og femten prosent frem til 1996, for siden å ha økt hvert eneste år til det som nå er omtrent det dobbelte.

Dette er landsgjennomsnitt, går man til London er 56,7 % av alle mødre født utenfor Storbritannia. I bydelen Newham er andelen 77 %. Til sammen dreier det seg om 184.000 barn, og de fleste er fra Polen, India og Pakistan.

Fordelt etter verdensregioner er det Asia/Midtøsten som er bakgrunnen til den største andelen av de nyfødte.

Nettoinnvandringen fortsetter ellers for fullt, og var i 2011 over 200.000, mer enn dobbelt så mye som målsetningen om å redusere tallet til 100.000 i 2015. Storbritannia får nå også innvandring fra land som har problemer på et «høyere nivå» enn f.eks. Somalia, som Sør-Afrika, foruten mennesker som flykter fra den økonomiske krisen i Europa.

 

Quarter of Britain’s babies are born to foreign mothers – and this is where they all come from