Sakset/Fra hofta

At Breivikdommen vil bli brukt til å ramme politiske motstandere og kreve forbud mot ytringer man ikke liker, ser vi allerede i internasjonal presse. I Los Angeles Times  krever en artikkelskriver at det må bli forbudt å hisse til hat.

Hvilke temaer oppgir forfatteren som eksempel på hatretorikk? Jo hvis man er opptatt av multikulturalisme og truende sivilisasjonssammenbrudd.

Forfatteren Nathan Lean nevner spesifikt Robert Spencer og Pamela Geller som eksempler på personer som drar rundt og fyrer opp folks hoder.

Dette er en type logikk som vi kjenner fra den kalde krigen, der man forsøkte å bevise motpartens ondskap.

Etter at Breivik ble kjent tilregnelig og en av hovedforklaringene i dommen var at han ble inspirert av en høyreekstrem subkultur, er det ikke overraskende at noen vil utnytte handlingen og dommen. Så stor er 22/7, og artikkelen i LA Times viser at det skjer.

The Norwegian court’s verdict, which means that Breivik will spend at least 21 years behind bars (and probably much more), underscores the need for society to address those who promote hatred and jabber about the evils of multiculturalism and the looming clash of civilizations. It proves that amplified racism, which carves society into fragments and pits them against one another, has real consequences and reaches the minds of rational thinkers who absorb such narratives and take them to their logical conclusions.

Trying to wish away intolerance and bigotry may be convenient but it is costly. During Breivik’s trial, a right-wing extremist testified that he knew of nearly 100 other people who share the killer’s views and supported his massacre.

Når man har etablert en årsakskjede hvor man selv definerer premissene, kan man hekte på så mange hendelser man vil.

Chillingly, this month Czech police raided the apartment of and arrested one such apparent supporter. They discovered a bomb, automatic weapons, police uniforms, a detonator and 400 rounds of ammunition.

Mannen var virkelig nok, og ut fra nyhetene – farlig, men er han et resultat av hva Robert Spencer skriver?

Denne type blame-game er noe forholdsvis nytt, men ser ut til å bli den politiske korrekthets nye våpen, gitt deres store makt over mediene.  Det er lek med fyrstikker.

Stemmer som Nathan Leans er ikke nye, men Breivik gjør dem mer sentrale og dommen brukes som bevis på at det finnes en slik forbindelse.

Kravet om forbud skjer i en patos av redning og forebygging:

The discourse of hate must be stopped before it affects other extremists quietly waiting for an opportunity to be lauded as heroes.

Dette var slutten av Leans konklusjon. La oss rulle den opp bakover, og se hvordan han argumenterer for å etablere årsak og skyld, det er to sider av samme mynt.

The Islamophobia that led Breivik to his ruinous binge, for example, came from his digestion of the writings of several anti-Muslim activists, including bloggers Robert Spencer and Pamela Geller, who head the group Stop the Islamization of America. Breivik mentioned them in his 1,500-page manifesto, posted online. The pair has agitated some of the country’s nastiest displays of prejudice. Their bus advertisements equating the Palestinian cause with jihad created a stir in New York and San Francisco, and they fanned the flames of the uproar over the Park51 Islamic Community Center in 2010.

Damningly, they see their mission as Breivik saw his: They call themselves «freedom fighters» on a valorous journey to save the world from Muslims. But when it was publicized that the Norway killer mentioned Spencer and Geller in his writings, they cried foul. «Clearly this individual is insane,» Spencer wrote on his blog. After Breivik’s initial psychological evaluation Geller expressed relief, writing, that Breivik was «declared certifiably insane, which was evident by his actions and his ten-years-in-the-making manifesto.»

The magnitude of Breivik’s butchery was apparently sufficient evidence of his psychosis. No normal person, in Geller and Spencer’s view, would ever do such a thing. But only if that person is not a Muslim. When Muslims engage in violence, they are represented by Islamophobes as ordinary believers acting in a way that aligns with tenets of their faith, not fringe lunatics whose delusional religious interpretations lead them to a monstrous end. Though Spencer and Geller denounced Breivik’s violence, they never rejected his anti-Muslim ideas. And that is a problem.

Det skal innrømmes at Spencer kan lyde endimensjonal og Gellers språk kan jeg styre meg for, men det å sammenligne Breiviks «mission» med Spencer og Gellers er likevel et forsøk på utnyttelse av en grusom forbrytelse.

Damningly, they see their mission as Breivik saw his: They call themselves «freedom fighters» on a valorous journey to save the world from Muslims.

Dette er nettopp den normalisering av Breiviks tanker for å ramme et politisk miljø, som dommen legger opp til.

For Breivik er ikke alene. Han er bare et toppen av et isberg. Det er fra høyresiden terroren kommer, og det er allerede skapt mccarthy-tilstander, skriver Lean.

The extreme right-wing ideology from which Breivik emerged has fueled McCarthy-esque witch hunts, mosque burnings and vandalism, and temple shootings. While wildly out of touch with responsible human discourse and seemingly pathological, this climate of hate is hardly the stuff of lunatics. It is a dangerous political reality with destructive consequences.

Statistics show that nearly two decades after the Oklahoma City bombing, right-wing extremism — not Muslim-led terrorism — is a growing threat. According to the Center for American Progress, which consolidated data from multiple sources, since 1995 extremists on the far right have perpetrated 56% of domestic terrorism attacks in the United States. That’s compared with 12% carried out by radical Muslims. The likes of Breivik, Timothy McVeigh and Wade Michael Page have been responsible for the majority of terrorist incidents in 13 of the 17 years since the Alfred P. Murrah Federal Building crumbled. In that same period, the Southern Policy Law Center has tracked a startling 26% increase in the number of American hate groups. It is their rhetoric that frightens anxious citizens about the alleged menace of minority groups and can push those fears to oft-deadly conclusions.

Det er klart at hvis man visker ut alle distinksjoner kan man få mye til å fremstå som sammenhengende. Det trenger ikke være det av den grunn.

Venstresiden har vært eksperter på å fremstille slike årsakskjeder, som gikk ut på å etablere «skyld». Kommunismen har også en kategori som heter objektiv skyld, og man skal ikke se bort fra at den kan komme til anvendelse her: det spiller ingen rolle om Robert Spencer mener det godt og samfunnskritisk. Hans ord fungerer hatefullt. Og hvem skal definere hat og virkning? Det skal selvsagt mottakeren.

Vi vet at flere samfunnsdebattanter i Norge gikk inn for at loven må sette grenser for hva som kan sies.  Siste ord er ikke sagt.

Anders Behring Breivik: Norway’s sane killer
The case of Norway’s mass killer proves that amplified racism has real consequences, and society must address the problem.

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Les også