Sakset/Fra hofta

Når det er springflo i Venezia, setter man rutinemessig opp mobile gangveier langs oversvømmede strategiske ruter, og hotellene forteller sine gjester hvor de kan gå tørrskodd ved denne eller hin vannstand.

En arbeidsgruppe som har drøftet tiltak mot overfallsvoldtekter i Oslo, kanskje fordi tidligere forslag om å kutte ned vegetasjon ikke hjalp, kan mistenkes for å være av den oppfatning at forekomsten av voldtektsmenn er omtrent like naturgitt som tidevannet. Et av deres forslag for å hanskes med uvesenet, er nemlig å opprette «anbefalte ferdselsårer for gående med god belysning og hvor det er ekstra tilstedeværelse av uniformert personell».

Borgere av Venezia som må vasse utenom de tørre gatene og de improviserte gangveiene for å komme hjem, er gjerne eiere av gummistøvler som går helt opp til skrittet — meget praktisk når man må bevege seg i noe under meterdypt vann.

Nevnte arbeidsgruppe, som består av hele sytten (honorerte?) personer, ser derimot ikke ut til å si noe om hvordan Oslo-kvinner som er nødt til å forlate nettet av sikre ferdselsårer og begi seg inn i voldtektsfaresonen, bør beskytte seg. Det er i alle fall vanskelig å se hvordan tiltak som flere nattbusser eller en styrket skolehelsetjeneste kan hjelpe i så måte.

Kyskhetsbelte neste?

 

Foreslår sikre hjemveier fra sentrum