Sakset/Fra hofta

Somalias statsminister, den Harvard-utdannede økonomen Abdiweli Mohamed Ali, er i Roma i forbindelse med et møte i kontaktgruppen for landet i forkant av at en ny grunnlov etter planen skal tre i kraft i august.

I et intervju med La Repubblica manifesterer sjefen for overgangsregjeringen optimisme på vegne av landets fremtid — kanskje endel mer enn det han pliktskyldigst må gjøre i slike sammenhenger.

Borgerkrigens, anarkiets og kaosets epoke er i ferd med å avsluttes, sier statsministeren, og den vil snart avløses av fred og stabilitet. På intervjuerens innvending om at den islamistiske terrorbevegelsen Al-Shabaab kontrollerer store deler av Somalias territorium, svarer han følgende:

Al-Shabaab er i oppløsning. De er i ferd med å tape krigen, foruten sympatien de hadde klart å vinne hos somalierne. Takket være anstrengelsene nedlagt av somaliske tropper samt styrker tilhørende Den afrikanske union, har vi i løpet av mindre enn ett år klart å gjenerobre seksti prosent av territoriet som var under terroristenes kontroll. Innen september eller oktober vil Al-Shabaab være tilintetgjort.

Er De like optimistisk hva angår piratvirksomheten?

På det punktet er det nødvendig å gå til ondets rot: anarkiet og fattigdommen. Det er kun ved å gjeninnføre rettsstaten i Somalia at piratene kan stanses.

Abdiweli Mohamed Ali innrømmer at det er et langt lerret å bleke for å bekjempe den astronomiske korrupsjonen og oppnå reell frihet i landet:

Et av problemene i Somalia er at det lenge har vært et sterkt splittet land. Hva gjøres for å helbrede disse sårene?

Utkastet til ny grunnlov er et inkluderende dokument, akkurat som prosessen med å utarbeide det. Og det vil bli godkjent av en grunnlovgivende forsamling bestående av 825 medlemmer tilhørende miljøer fra hele sivilsamfunnet. En forsamling som består av 30 prosent kvinner, foruten unge og minoriteter.

Men grunnloven utelukker religionsfrihet. En alvorlig mangel hvis man skal være så inkluderende som De sier, synes De ikke?

Det er riktig. Utkastet tar ikke høyde for andre religioner enn islam. Men det er mulig at teksten vil bli endret innen den endelige godkjennelsen.

Også Italia har deltatt i utarbeidelsen av grunnloven. Som har kostet FN det utrolige beløp av 50 millioner dollar. Hvordan har det vært mulig?

Det er et uhorvelig høyt beløp, en utrolig sløsing. Og noen har dratt fordel av det. Jeg mener en halv million dollar, eller høyst én million, ville ha vært nok.

 

Somalia, l’ottimismo del premier