Nytt

Hver eneste dag sendes det mellom 30.000 og 50.000 kroner ut av Danmark som går til terror, anslår sikkerhetspolitiet PET.

Pengene indsamles typisk hos personer i Danmark, der ikke nødvendigvis ved, at de ender hos terrorgrupper.

»Det er vanskeligt at opgøre det nøjagtige omfang af terrorfinansieringen i Danmark, men det er PET’s vurdering, at der årligt overføres beløb svarende til 10-20 mio. kr. med henblik på terrorfinansiering. PET arbejder målrettet sammen med andre myndigheder for at imødegå overførslen af penge til terrorisme,« siger chefen for PET Jakob Scharf.

Søndag kunne Morgenavisen Jyllands-Posten beskrive, hvordan bl.a. somaliere sender store beløb ud af Danmark hvert år. Der er tidligere konstateret forbindelser mellem den somaliske terrorgruppe al-Shabaab og Danmark, og Somalia er et af de lande, hvor man har mistanke om, at der herfra formidles terrorfinansiering.

Det er særlig det somaliske miljøet som er kommet under lupen. En undersøkelse viser at det er somaliere som står for en altoverveiende del av midlene som sendes ut.

Det er ikke alle pengene, der overføres illegalt, men myndighederne har en mistanke om, at nogle af pengene stammer fra socialt bedrageri, skattesnyd, kriminalitet eller er indsamlet med henblik på finansiering af terror.

Penge samles fra såkaldte samlekonti, som foreninger opretter i bankerne. Ifølge SØK, Statsadvokaten for Økonomisk Kriminalitet, der har undersøgt en lang række samlekonti, har 78 pct. af dem tilknytning til det somaliske miljø i Danmark.

PET: Terror for danske millioner