Nytt

FNs Menneskerettighetsråds spesialrapportør for retten til mat, Olivier De Schutter, kritiserer Canada for å la deler av landets befolkning gå sultne. Ifølge De Schutter er Canadas sosiale velferdsytelser for lave til at fattige har råd til en adekvat diett.

Herr Spesialrapportøren uttrykte også bekymring over behandlingen av landets urbefolkning.

Den canadiske regjeringen mener på sin side at FNs spesialrapportør ville gjort mer nytte for seg i et annet av FNs 193 medlemsland, og etter 11 dagers opphold klaget da også De Schutter over at ingen av regjeringens ministre hadde svart positivt på forespørsler om å møte ham. Da tok helseminister Leona Aglukkaq — selv fra landets urbefolkning inuittene — affære.

Mye tyder imidlertid på at møtet ikke var særlig vellykket, for etterpå hadde Aglukkaq dette å si om Menneskerettighetsrådets offisielle representant:

– Jeg møtte denne personen i morges og fant at han er en dårlig informert og nedlatende akademiker, og enda en av dem som studerer urbefolkningen inuittene og canadisk Arktis på lang avstand.

 

Reuters: U.N. criticizes Canada for letting people go hungry