Nytt

Ute i Europa er det andre tider. Det er bare et tidsspørsmål før 35-timersuken må avvikles i Frankrike.

Men i Norge vokser trærne til himmels, her har fagforbundene LO, YS og Unio forlangt tolv ekstra fridager når partene møtes til mekling i dag, kan Klassekampen fortelle.

En ting er lønnsnivå. Prisene i Norge gjør at landet snart bare er for rike mennesker. Lektorene krever 50.000 ekstra.

Men kravet om ekstra fridager virker frikoblet fra virkeligheten. Nå er arbeidsinnvandringen til Norge så sterk at det ut fra vanlig markedstenkning burde få følger for krav og velferdsordninger.

At det er krise i Europa har ikke gjort inntrykk på fagforbundene.

VG har fått innsyn i kravene i årets hovedoppgjør. Disse omfatter blant annet ti dager fri med lønn til omsorg for nære pårørende, en økning fra 12 til 14 dager i velferdspermisjon og enda flere fridager for de eldste arbeidstakerne.

Akademikerne ønsker at alle som har fylt 62 år, skal få ta fri 20 arbeidsdager i tillegg til de 30 dagers ferie hvert år. Det blir nesten tre måneder fri hvert år.