Avisen Dagen kan den den 19. mars rapportere at KrF krever at muslimer, jøder og andre religiøse minoriteter skal få fri på sine helligdager.

«På hvilken måte vil statsråden legge til rette for at religiøse minoriteter, som er ansatt i offentlig sektor, kan praktisere sin tro på helligdager som ikke er offentlige fridager i Norge?»

Slik lyder spørsmålet stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan har stilt til kulturminister Thorhild Widvey. Ifølge Grøvan tar ikke KrF til orde for en frislepp av fridager, men en «mer skjønnsmessig praktisering av ordningen. Vi må vise mer forståelse av hva som er viktig for den enkelte.»

I følge Grøvan har forslaget støtte i KrF.

Historien sier ikke noe om i hvilken grad muslimske elever i fremtiden skal måtte gå på skolen i julen eller påske.