Feature

Geert Wilders har skrevet bok og den utkommer 1. mai. Man lærer en del om en person som i norske og mange andre lands medier kun omtales som som «far right» eller høyreekstrem.

Det går an å se Wilders på en helt annen måte: som en forsvarer av ytringsfrihet; en som påtar seg å si de ubehagelige tingene, som ingen av de andre vil. Jo større trykk, jo mer tøffhet kreves det. Trykket mot Wilders har vært hardt.

Har man glemt hvorfor og når han stiftet Frihetspartiet: det var i november 2004, rett etter at Theo van Gogh ble drept og Ayaan Hirsi Ali måtte rømme Nederland.

Vi glemmer de lange linjene. Leder av Nederlands tredje største parti lever under politibeskyttelse 24 timer i døgnet.