Sakset/Fra hofta

I Tyskland har høyesterett gitt et hotell medhold i at de kunne nekte en kjent høyreekstrem rom. NHO Reiseliv mener norske hoteller kan gjøre det samme, så lenge det ikke er snakk om livssyn.

Advokat Kjell Ola Berg sier til Aftenposten at norske hoteller må kunne foreta samme siling/diskriminering av gjestene som tyske: Vi har samme forhold til menneskerettighetene, sier han.

Men som advokat Jon Wessel-Aas sier: Tysklands forhold til høyreekstreme er spesielt.

Det er oppsiktsvekkende at en advokat for en tung aktør som NHO åpner døren for at store servicebedrifter som hoteller kan gi seg til å vurdere gjestenes politiske meninger.

– Uten at vi vil oppfordrer noen til å nekte noen hotellopphold, trenger man ikke å handle med alle. Og i diskrimineringsloven står det om etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn, men ikke at man ikke kan diskriminere på grunn av politisk overbevisning, sier Berg.

Det er oppsiktsvekkende at NHOs advokat sier at «man trenger ikke handle med alle». Vil han gi samme råd feks. ved boligsalg, til utleiere, og boligmeklere – at de ikke trenger selge etter profesjonelle kriterier, men kan vurdere om de liker kunden ut fra noe så sensitivt som hans meninger? Hvis en hotelleier har selvråderett, hvorfor ikke en huseier eller utleier?

Man forstår hva advokaten mener, men det er håpløs jus og håpløs politikk. For hvem skal bestemme hvor grensen går for akseptable meninger?

Noe helt annet er hva bedrifter gjør i praksis: hvis Tore Tvedt ringer er det kanskje ingen ledige rom. Slik uformell siling kan ikke loven hverken ramme eller regulere, selv om den forsøker gjennom organer som Likestillingsombudet. Av hensyn til nye landsmenn.

Det NHO-advokaten gjør er noe helt annet: han mener at man med loven i hånd kan diskriminere gjester.

– Med mindre du kan hevde at deres politiske ståsted har preg av å være livssyn kan jeg ikke se at norske hoteller ikke kan diskriminere på bakgrunn av politiske holdninger. Og siden Norge har samme forhold til menneskerettighetene om Tyskland har ser jeg ikke noe grunn til at det skal være annerledes her, sier advokat Berg.

Det er utrolige uttalelser. Det sier noe om at den politiske korrektheten danner et klima, som folk tenker innenfor. Et klima kan man ikke argumentere med eller mot. Det er jo nettopp det: som været. Det er bare sånn.

Etter 9/11 advarte menneskerettstenkere som Bernt Hagtvet mot at USA risikerte å undergrave rettstaten med sin Patriot Act. Det har vært god latin blant liberale å mene at USA forsvarte demokratiet på en måte som undergravde det.

Trond Arne Andreassen skriver i dag i Aftenposten nokså usammenhengende fra et NUPI-seminar som tok for seg Vestens svar på terroren. Seminardeltakerne brukte begrepet «kontinentaldrift» og «kvantesprang» om en bevegelse i retning et samfunn med mer kontroll de siste ti år.

Men man synes ikke å være obs på at rettstaten også kan undergraves av sinnelagsetikken og moralismen, som er ute etter forbudte meninger, og det gjelder som oftest bare meninger fra egen kulturkrets. Det er utenkelig at en NHO-advokat ville våget å foreslå samme diskriminering feks. av islamister, uansett hvor kjente de måtte være.

Denne forskjellsbehandlingen har vi sett lenge i det offentlige rom. Nå åpner NHO-advokaten for at det kan skje også i det private næringsliv, og han fortolker loven slik at det er tillatt.

Direktøren for Choice-hotellene ser falgrubene og ønsker ikke å gå inn på en slik slippery slope.

Torgeir Silseth, konsernsjef i Choice hotels, synes dommen fra Tyskland er «rar».

– Prinsippet er at våre hus og rom er åpen for alle, og vi hverken kan eller vil drive meningssensur. Dersom vi skal nekte noen å bo på våre hoteller skal det så ekstremt mye til at jeg ikke helt klarer å se det for meg. Da må det tilfelle være noen som er en fare for omgivelsene sine. Men bare basert på meningene er det ingen som er det, samme hvor radikale de er, sier hotellsjefen.

Hvis man følger NHO Reiselivs tankegang, hvorfor ikke anvende samme siling på arbeidsmarkedet?

Fra Danmark sto denne historien på trykk i Berlingske 11. januar: Partistifter fyret på grund af holdninger

Daniel Carlsen, 21-årig stifter og leder af det stærkt højreorienterede Danskernes Parti i Viborg, skulle i denne uge være begyndt i såkaldt studiepraktik på møbelvirksomheden PFP i Kjellerup, der producerer bordplader.

Planen var, at han om et halvt år skulle stå med uddannelsesbeviset som markedsføringsøkonom efter blandt andet endt studiepraktik på virksomheden.

Men det blev ændret, da han mødte op i Kjellerup. For ugen begyndte nemlig med en fyreseddel.

»Jeg blev kaldt til samtale med en af virksomhedens ejere, der kort fortalte mig, at min aftale om praktik var ophævet. Jeg blev med andre ord fyret,« siger Daniel Carlsen til Viborg Stifts Folkeblad.

Chefideolog på den yderste højrefløj
Ifølge ham er der ingen tvivl om, hvad årsagen til fyringen er: hans politiske overbevisning.

Før Daniel Carlsen stiftede Danskernes Parti i fjor, var han udpeget som kronprins hos de danske nazister. Og blev betragtet som chefideolog på den yderste højrefløj.

Administrerende direktør for PFP, Per Lykke Jensen, siger til folkebladet, at firmaet ikke gjorde nogen hemmelighed ud af, hvorfor Daniel Carlsen ikke kunne være i praktik på virksomheden.

»Det handler om hans holdninger. Vi har en politik på virksomheden, som er uforenelig med Daniels politiske holdninger,« siger Per Lykke Jensen.

Han understreger, at forholdet ville have været et andet, hvis Daniel Carlsen ikke længere var politisk aktiv.

»Sagen havde været helt anderledes, hvis Daniel var ude af politik. Det er han ikke, tværtimod er han leder og stifter af et helt nyt parti. Et parti, hvis holdninger vi ikke støtter eller vil have vores firma knyttet til,« siger Per Lykke Jensen.

Hyrede i blinde
Ifølge direktøren var en samtale om at ophæve praktikaftalen nødvendig, fordi PFP ikke havde været opmærksom på, hvem Daniel Carlsen var, da man lavede aftalen.

Men tanken om at bruge praktikpladsen i Kjellerup som platform for stærkt højreorienteret politisk arbejde, er Daniel Carlsen inderligt fjern, siger han i hvert fald selv.

»Det kunne jeg ikke drømme om. I skolen (Erhvervsakademi Dania Mercantec i Viborg, red.) har jeg aldrig udtalt mig om politik. Og jeg kunne heller ikke drømme om det. Jeg har ry for at behandle alle ordentligt.«

»Demokratisk problem«
Ifølge Daniel Carlsen, er han dog ikke overrasket over fyringen, men derimod dybt skuffet og krænket.

»Det støder mig, og krænker min retsforståelse, at jeg bliver fyret på grund af mit politiske engagement og mine holdninger. Så kan der siges nok så mange pæne ord, men det er det, det handler om. Det er et fundamentalt demokratisk problem«.

Daniel Carlsen siger til folkebladet, at der ved samtalen blev sagt, at virksomheden godt havde kunnet rumme, hvis han eksempelvis havde været politisk aktiv i Dansk Folkeparti. Men altså ikke Danskernes Parti.

OK at fyre stærkt højreorienteret?

Er det så ille om nynazister eller sterkt høyreorienterte stenges ute? Å nekte noen arbeid eller hotellrom er alvorlige inngrep, langt mer alvorlig enn å få refusert et innlegg i avisen.

Men kanskje det er en sammenheng? Man begynner med å definere meninger man ikke liker, og fortsetter til å ramme menneskene som bærer dem.

I alle andre sammenhenger har man kommet frem til at dette er kontraproduktivt, men overfor høyreorienterte mener man det vil virke.

Hvis man hadde en skarp, realistisk oppfatning av hva som var nazisme kunne grensesetting også overfor meninger hatt noe for seg.

Men mye tyder på at det her dreier som en vag, generell uvilje mot noe man ikke liker, og for å bli kvitt ubehaget stempler man meningene. Man appellerer til noen primitive instinkter hos menneskene; dette er magi og besvergelser forkledt som jus.

Tyske hoteller får lov til å nekte høyreekstreme gjester opphold