En britisk studie viser at det finnes et markant innslag av mennesker innenfor British National Party og English Defence League som tror Storbritannia vil oppleve gruppevold, og vil være forberedt. Et mindretall er mer aksjonsorientert.

The study, From Voting to Violence? Rightwing Extremists in Modern Britain (pdf), by Matthew Goodwin, of the University of Nottingham, and Jocelyn Evans, of Salford University, was launched at Chatham House on Thursday .

The report questioned more than 2,000 supporters of «radical-right» and «far-right» groups and found that many endorsed violence, with a «hostile inner core» apparently willing to plan for and prepare for attacks.

The authors describe the findings as preliminary but say the study published on Friday represents a stark warning about the potential threat posed by far-right extremists in the UK.

«What we have got here is a group of people who self-identify as supporters of the far right and who are, to quite a large extent, backing ideas about preparing for violence and appear to view violence as a justifiable political strategy,» said Goodwin, who is a specialist in far-right politics.

Problemet er at Goodwin selv har hva man kan kalle en «vested interest» i å fremstille trusselen fra ekstremhøyre som reell, slik at distinksjoner blir borte.

Man har brukt medlemmer av Independence Party, UKIP, som kontrollgruppe. Også der finner man en frykt for eller bevissthet om voldelig utvikling. Men det er noe helt annet å frykte voldelig konflikt og ville fremskynde en slik utvikling, eller treffe konkrete tiltak.

Goodwin skriver at Anders Behring Breivik har gitt høyreekstreme en modell å aksjonere etter. Det er tvilsomt. Breiviks massakre er på et nivå som få om noen støtter. Han har snarere skremt mange.

Forskning som for lettvint setter likhetstegn vil svekke sin troverdighet og snarere skape mistillit.

Goodwin said his report’s findings should also be seen in light of the 17 people affiliated to the far right who have been imprisoned in the UK in recent years for terrorism offences.

«When you go through the transcripts of those cases what they often emphasise is this notion of impending race war, the impending clash of civilisations that meant they needed to stockpile explosives and plan attacks to defend their group from a perceived threat. It is that apocalyptic, almost survivalist notion that goes with far right ideology that we have begun to explore through these exploratory questions.»

The study was based on a survey, carried out by YouGov, of 2,152 people who self identify as supporters of either the British National Party, the UK Independence Party and a smaller sample of English Defence Leaguesupporters.

Men apokalyptiske forestillinger er ikke bare noe som finnes på ytterste høyre fløy, det er noe som gjenfinnes i mainstream-kulturen. Er det bannlyst hvis det befinner seg blant arbeiderklassetyper, men ok hvis det er radical chic som underholder seg med dem?

Slike spørsmål synes ikke å streife forskerne.

Når man leser om studien undres man på om glasset er halvfullt eller halvtomt:

The authors found that almost half of the BNP supporters in their sample thought «preparing for conflict between different groups is always or sometimes justifiable» and two-fifths considered armed conflict to be «always or sometimes» justifiable.

The report states: «The responses point towards a tranche of BNP supporters who endorse the view that both preparing for and engaging in inter-group conflict are always justifiable actions …. the BNP members in our sample appear to view themselves as a core vanguard who are preparing for a forthcoming conflict in a way that the party’s more passive supporters are not.»

Det finnes grader av tro på en voldelig fremtid, og hvordan man velger å innrette seg.

I kjølvannet av eurokrisen har avisene berettet at store finanshus har laget scenarier som forutseer omfattende sosial uro og sosial oppløsning, og da snakker vi om dagens Europa, rett rundt hjørnet, i tilfelle en euro-kollaps. Er dette høyreekstremt?

Poenget er at det finnes holdepunkter for Mad Max-scenarier både i mainstream-kulturen og i konkrete vurderinger av dagens Europa. At folk på høyresiden skulle spekulere i slike scenarier gjør dem ikke derfor automatisk til mennesker som må skyves ut. Det er mangel på forståelse og innføling i Goodwins analyse som gjør at det møtes med skepsis: det virker som man vil skyve disse menneskene ut.

Ett eksempel på det er hans beskrivelse av UKIP-medlemmene som frykter en voldelig fremtid.

Ukip supporters showed markedly less enthusiasm for conflict, although a majority believed that relations between different ethnic, racial and religious groups in the UK would inevitably end in violence.

«I think that is quite striking,» said Goodwin. «Even at the less extreme end of the radical-right spectrum in the UK, large numbers of these citizens clearly believe that relations between different groups are not going to be harmonious but will soon descend into violent conflicts.»

Det er altså menneskenes hoder og holdninger det er noe galt med, ikke utviklingen. Spørsmålet er om Goodwin da er part of the solution eller part of the problem. At det finnes et potensial for innfødt europeisk vold er reelt nok. Men hvis man neglisjerer grunnlaget for en slik utvikling, er man med å utsette en løsning. Goodwin synes å ha for mange aksjer i en politisk oppfatning som også har klassemessige aspekter.

Han er inne på noe viktig når han nevner at en firedel av medlemmene har vært i det militære. De besitter således en våpenkunnskap. Hva skal man gjøre med det? Internere dem?

In line with previous studies, the respondents to the survey were largely men who had not been to university, were generally dissatisfied with their lives and were mostly concerned about immigration, the economy and a perceived threat from Muslims and Islam. Twenty per cent of BNP supporters and 25% of UKIP supporters who responded said they had served in the armed forces.

Goodwin said: «These findings do not necessarily represent the views or policies of the parties themselves but they are instructive as to the motivations and views of members and supporters.»

The study follows a report from the home affairs select committee earlier this year that concluded that too little was known about far-right extremism and its potential for violence. Goodwin said the study’s findings should be seen as a preliminary first step towards addressing that shortcoming and warned that the far right in the UK was now at a «fork in the road».

«On one side, we have a far-right party [the BNP] disintegrating at elections and closing down any chance of a ballot box strategy. On the other we have a more combative and confrontational form of street politics in the EDL. Then for the first time in recent history we have somebody in Breivik who has essentially offered a brand to would-be perpetrators of far right violence.

«Our findings would appear to suggest that within this wider climate and amidst continuing public anxiety over immigration, Islam and economic hardship there is a significant section within the far right who believe violence and armed conflict is a legitimate option should they feel their wider group is under threat.»

Når det gjelder venstreekstrem terror og muslimsk terror har man understreket de sosioøkonomiske faktorer og følelsen av å være offer og underdog. Ingen slik empati kommer høyreekstrem til del, og så lenge man fortsetter med en slik unyansert fordømmelse vil man skyve miljøene fra seg.

Far right hardcore ‘willing to prepare for armed conflict’
Study finds 40% of BNP supporters believe armed conflict between ethnic, racial or religious groups could be justifiable

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂