Nytt

Kripos ønsker at også epost som går via i-cloud tilbydere som Hotmail, Yahoo og Google, skal lagre hvem som er avsender og mottaker.

Da Datalagringsdirektivet gikk gjennom Stortinget ble det spesifikt vist til at epostkontoer hos disse virtuelle leverandørene ikke var omfattet. Nå vil Kripos ha dem med.

Men Kripos argumenterer i sitt brev for at e-posttilbydere som har base eller tilstedeværelse i Norge må sidestilles med for eksempel Telenor. De viser til at Microsoft og Yahoo! har slik tilstedeværelse Kripos mener gir lov til det.

– E-poster er ikke mindre interessante for oss om det er Microsoft som har dem, eller det er Telenor som lagrer e-posten, sier Rune Utne Reitan, politioverbetjent i Kripos, til Aftenposten.no.

Post- og teletilsynet avviser Kripos’ forslag og mener at å lagre det Kripos vil, også fører til en risiko for innholdslagring – noe som Stortinget fullstendig avviste i april i fjor da direktivet ble vedtatt.

Kripos vil at datalagringsdirektivet skal gjelde webmail