Sakset/Fra hofta

Det å delta i turrenn er svært populært i Norge for tiden. Noen av turrennene arrangeres som et minne om historiske bragder som er utført på ski. Grenaderløpet er et av disse. Grenaderløpet er antagligvis det eneste skirennet som omtales som løp. Med sine 90 km er det et av de lengste i verden.

På Grenaderløpets hjemmeside kan vi lese:

GRENADERLØPET er et minneløp som har sin bakgrunn i vår historie fra svenskekongen Karl XIIs angrep på Norge. Grenaderløpet skal minne deltakerne om den prestasjonen en ukjent skiløper utførte, da han den 27. mars 1716 gikk på ski fra Hakedal Verk til Gjellebekk Skanse i Lier. Han brakte med seg budskapet fra forpakteren på Hakedal Verk, Søren Løchstør, til den norske øverstkommanderende, General Lutzow, «om at ca. 1000 svenske dragoner var på vei mot Drammen med den hensikt å omringe skansen ved Gjellebekk og angripe de norske troppene i ryggen».

Hans budskap tilhører i dag historien, men den fremragende prestasjon som den ukjente skiløper den gang gjennomførte, med en innsatsvilje og en utholdenhet som for alltid kan stå som eksempel, fortjener å bli minnet om.

Karl XII felttog i 1716 var mislykket. Hos nasjonalbiblioteket er denne historien tilgjengelig:

Karl den 12. malt av Axel Sparre

Karl 12.s første felttog i Norge startet i slutten av februar 1716. Kongen ledet selv en styrke på 3000 mann gjennom Värmland i retning Kristiania. Den 8. mars passerte Karl 12. selve riksgrensen. En annen styrke på 4000 mann under ledelse av generalløytnant Mörner, la samtidig veien sørover fra Dalsland om Fredrikshald og Fredrikstad. Hensikten var å omringe og således erobre Kristiania ved en knipetangsmanøver. Erobringen av Kristiania ble imidlertid ingen stor militær seier. De norske styrkene var fortsatt intakt. Karl 12. lyktes heller ikke i å ta Akershus festning eller i å forsere Gjellebekk skanse én mil øst for Drammen hvor øverstkommanderende Barthold Henrich Lützow hadde samlet den norske hovedstyrken. I tillegg viste det seg at Karl 12.s forbindelseslinjer bakover ikke var tilstrekkelig sikret. Plutselige angrep av norske avdelinger skapte forvirring i planene og førte til store tap i mannskap og materiell. På Moss ble således nærmere 400 offiserer og menig ved et kupp tatt til fange av norske styrker samtidig som store svenske magasiner ble ødelagt.

Den 29. april beordret Karl 12. endelig tilbaketrekning fra Kristiania, og det lyktes ham å komme over Glomma ved Onstadsund. I midten av mai samlet han sine styrker i Berg nord for Fredrikshald etter å ha herjet og brannskattet det omliggende distrikt. Målet var nå å ta Fredriksten festning. Natten til 4. juli rykket Karl 12. med en stor styrke ubemerket fram, og etter blodige kamper inntok han Fredrikshald. Forsøket på å storme Fredriksten festning ble imidlertid totalt mislykket. De fleste av de norsk forsvarsstyrkene hadde søkt tilflukt på festningen, og svenskene ble utsatt for et intenst bombardement ovenfra.

 http://www.nb.no/karl-xii-kart/omfelttogene.htm

http://grenaderen.spjelkavik.net/index.php?submeny=ingen&txt=nyttelinkdetaljer&ny=endre&ident=7&oident=7&nyident=7