Sakset/Fra hofta

En nyhetssak som burde ryste de fleste – har passert stille og nesten ubemerket i mediaverdenen.
Bakgrunnen er Mahmoud Abbas, som har søkt FNs Sikkerhetsråd om en snarvei til egen stat. Dette ser ikke ut til å lykkes, og neste plan skal være å gå til Generalforsamlingen. Dette har fått bred dekning i media (uten at de juridiske betenkelighetene har fått tilsvarende fokus, noe som får ligge foreløpig).

Men altså – én ubehagelig kjensgjerning er blitt tiet nesten i hjel:

De ”palestinske” flyktningene blir IKKE statsborgere i denne nye staten. Deres spesialdefinerte flyktningestatus skal opprettholdes, og ja – de skal fremdeles underholdes og tas vare på av det internasjonale samfunnet.

Saken ble kjent 15. september da Abdullah Abdullah, den palestinaarabiske ambassadøren til Libanon, uttalte følgende:

“… the new Palestinian state would “absolutely not” be issuing Palestinian passports to refugees.”

“They are Palestinians, that’s their identity,” he says. “But … they are not automatically citizens.”

Og dette gjelder ikke bare flyktninger i Egypt, Libya, Syria, Libanon, men:

“even Palestinian refugees who are living in [refugee camps] inside the [Palestinian] state, they are still refugees. They will not be considered citizens.”

Fortielsen har (sålangt jeg har sett) vært nesten total her til lands, med unntak av artikkelen “Dette er planene for den palestinske staten”, i Dagbladet 3.nov.

Hilde Henriksen Waage fremholder klart i artikkelen at flyktninger er sinte på uttalelsene om at de ikke får bli statsborgere i den nye staten.

Men vedr. ønsket om Israels utslettelse, har hun imidlertid dette å si:

“De har tapt alt sammen, hva skal de si? De kommer stadig med slike kraftsalver som faller på sin egen urimelighet. Her er det snakk om et asymmetrisk maktforhold hvor den ene parten har all makt, også har vi noen okkuperte palestinerne. De snakker med store bokstaver, det hjelper ingenting. De har grusomme charter, Hamas sitt er antisemittisk. Men man må se på hva slags politikk de fører og prøve å skrelle av den aggressive arabiske retorikken.”
Jeg blir ikke helt beroliget av å se på ”hva slags politikk de fører”.

Ellers er det faktisk noen viktige momenter som kommer frem i artikkelen, men uten nærmere analyse, som f.ex.:

“Den arabiske liga har som prinsipp at flyktninger og deres etterkommere fra det som nå er israelske områder ikke må «naturaliseres». Det betyr at de ikke gis statsborgerskap i det landet de bor i nå og heller ikke i de palestinske områdene.”

Det sier mye om såkalt brorskap og felles tro.

Uansett – en potensiell “palestinsk” stat ser kun ut til å tjene ett formål; fortsatt krig mot Israel, men med større geografisk fortrinn.

 

http://www.dailystar.com.lb/News/Politics/2011/Sep-15/148791-interview-refugees-will-not-be-citizens-of-new-state.ashx#axzz1aq4RSgVX

http://frontpagemag.com/2011/09/26/palestinian-state-will-not-accept-palestinian-refugees/

http://www.dagbladet.no/2011/11/03/nyheter/palestina/israel/utenriks/gaza/18457475/