Dagens Nyheter har intervjuet rabbineren i Malmø. Han er amerikansk, fra Detroit, og var helt uforberedt på hatet som skulle møte ham i Sverige. Antisemittismen forsvinner ikke og den kommer til å koste Sverige dyrt.

Den koster i renommé internasjonalt, og den koster innenrikspolitisk. Hva gjør man? Den lar seg ikke trylle bort.

För sju år sedan flyttade den judiske rabbinen Shneur Kesselman och hans hustru till Malmö. Han är uppväxt i bilstaden Detroit i norra USA.

– Vi hade många muslimer som grannar och råkade aldrig ut för något obehagligt. Men i Malmö … när unga killar ropar ”support Hitler” efter mig har det gått väldigt långt. Jag var oförberedd på det hat som skulle möta mig som jude här.

Hos Malmöpolisen finns en pärm med anmälningar han lämnat in. Där är ett åttiotal ”incidenter” registrerade. Ibland orkar Shneur inte anmäla alla trakasserier han utsätts för på grund av att han är jude.

– Orden och att folk spottar efter mig är obehagligt. Men det som skrämmer mest är hatet som syns i människornas ögon, i ögonen på dem som vill ont. Jag har ingen aning om var deras gräns går någonstans, hur långt de kan gå.

Han påpekar att hatet inte är riktat mot vad han gjort eller inte gjort, vad han sagt eller inte sagt, vad han tror eller inte tror. Hatet beror på att han är jude och han ser det som ett angrepp mot sitt innersta väsen, sin grund som människa.

– För det mesta är det unga muslimer och det borde ingen blunda för. Det är tragiskt att det ska vara så, att hat ska frodas i religiösa kretsar.

Det bor 650 jøder i Malmø, og Kesselman tenker ikke overgi dem. Han tilhører Chabad-bevegelsen som ser styrking av jødisk identitet som sin fremste oppgave.

Men han forstår ikke hvordan hatet i Malmø skal stanses. Man må ha en slags hindring inne i seg, man må holde igjen og stanse seg selv, sier Kesselman.

Det offisielle Sverige aner ikke hva det skal stille opp. Er jødene så få at man velger å snu ryggen til?

”Jag var oförberedd på det hat som skulle möta mig”