Nytt

I Oslo skjer narkotikaosetningen mer eller mindre åpenlyst, og det er heller ikke uvanlig å se narkomane bruke stoff på offentlig sted. Loven er den samme i Oslo som i Longyearbyen, men myndighetene på Svalbard fører en helt annen politikk. Narkotikabruk i Longyearbyen skal ikke forekomme, og kan føre til utvisning. Nylig ble ni personer tatt for narkotikabruk i Longyearbyen.

Svalbard skal være narkotikafritt

Alfheim vil ikke si noe om hvilke miljøer de ni tilhører i Longyearbyen, men at alle ni fortsatt befinner seg i Longyearbyen. Han vil heller ikke si noe om hvilket narkotisk stoff, eller stoffer, det er snakk om.

– Det viktigste for oss er at Svalbard skal være uten narkotika, derfor ønsker vi å få dette vekk slik at Svalbard fortsatt skal være fritt for narkotika.

I tidligere saker er folk som er tatt for narkotikabruk og omsetning i tillegg til straffen blitt utvist fra Svalbard.

I disse sakene vil evt utvisning ble tatt med i en samlet vurdering.

– Det er riktig at vi har en forskrift som gjelder utvisning. Det er for tidlig å si om den vil bli tatt i bruk i disse sakene. Det er søndag kveld nå, og vi må først se nærmere på hvilke reaksjoner vi skal gi. Eventuell utvisning vil bli tatt med i en samlet vurdering, fastslår assisterende sysselmann Lars Erik Alfheim.

http://www.svalbardposten.no/nyheter/ni-p%C3%A5grepet-narkotikabruk