Sakset/Fra hofta

Etter 22.07 har byråkratene i Sannhetsministeriet og komissærene i Tankepolitiet hatt travle og gode tider.
Aftenpostens hovedleder 17.08, kalt «Retorikk i terrorens tid», er ett av mange bidrag med sikte på å undertrykke uønskede tanker.
Aftenpostens lederskribent tar sterk avstand fra begrepet «snikislamisering» fordi det «vekker forestillinger om at samfunnet står overfor en truende, ekspanderende islamiseringsprossess».

Aftenposten ønsker ikke at slike tanker og forestillinger skal komme til uttrykk og ønsker seg istedet en «retorikk som er konkret og nøktern, ikke abstrakt og gruppeorientert».

Begrepet «snikislamisering» er ikke «konkret og nøkternt » nok for Aftenposten.
Det er derfor fristende å forsøke å gi begrepet «snikislamisering» et «konkret og nøkternt» innhold slik Aftenposten etterlyser:

– Hijab er innført i forsvaret og tollvesent.
– Regjeringen har forsøkt å lovfeste forbud mot kritikk av religioner (les: Islam).
– Regjeringen har forsøkt å tvingr gjennom bruk av hijab i politiet.
– Muslimske barn er fritatt for svømmeundervisning pga motvilje mot å kle av seg sammen med etnisk norske barn.
– Pga alle muslimene i norske fengsler er det kommet krav om at all mat i fengsel skal være «halal» dvs også for nordmenn i fengsel.
– Likestillingsombudet har fattet vedtak om at det er diskriminering å avslå permisjonssøknad for pilgrimsreise til Mekka.
– I skoler har en ikke lenger «juleavslutning, men «desemberavslutning» for ikke å krenke muslimer.
– Kommuner har innført kjønnssegregerte svømmetider i kommunale svømmehaller etter krav fra muslimer.
– Kunstutstillinger med islamkritikk er fjernet fordi de krenket muslimer.
– Et uskyldig bilde av en gris på barneavdelingen på et sykehus ble fjernet fordi det krenket muslimer.
– Bilde ble fjernet fra UiB fordi det krenket muslimer.
– Lærere tør ikke undervise om Holocaust fordi det krenker muslimske elever.

Dette er noen momenter jeg har lagt merke til. Jeg er sikker på at det rundt om i landet sitter mange andre som kan gi begrepet «snikislamisering» et enda mer «konkret og nøkternt» innhold.
Jeg vil med dette oppfordre folk til å gjøre det.

For noen er begrepet «snikislamisering» en presis og fruktbar betegnelse på det som her listet opp.

Det bør nok fremdeles være lov til å bruke negativt ladede begreper om en utvikling en ikke ønsker og misliker, så sant det er dekkende for den virkeligheten det beskriver.

Beste hilsener fra

Bård Folkeson