Nytt

Nasjonalbiblioteket har gjort et utvalg av nettsteder som publiserer stoff om 22/7 og ett av dem er document.no.

Nasjonalbiblioteket ber redaksjonen gjøre leserne oppmerksomme på at alt som publiseres samles inn.

Ifølge pliktavleveringsloven § 4 første ledd jf. forskrift til pliktavleveringsloven § 30 annet ledd, skal også allment tilgjengelige digitale dokumenter i Norge avleveres til Nasjonalbiblioteket. Dette inkluderer også åpne sider på Internett.

En intensjon med pliktavleveringsloven er å dokumentere viktige og avgjørende hendelser i samfunnet for ettertiden. Nasjonalbiblioteket vil derfor samle inn utvalgte nettsteder som publiserer stoff i forbindelse med terrorangrepene den 22. juli.

Med bakgrunn i dette er nettsiden [http:/www.document.no] valgt ut for innhøsting. For å gjøre avleveringsprosessen effektiv og kostnadsfri for dere, vil vi laste ned nettsiden uten at dere trenger å foreta dere noe.

Nettsidene vil bli lastet ned til Nasjonalbibliotekets server ved hjelp av en innhøstingsrobot. Nedlastingen skal ikke medføre noen ekstra belastning for nettjeneren deres.