Lederen for sameforeningen i Steinkjer, Oddvar Andersen, går inn for at byen bør skiltes på samisk. Det bor et hundretalls samer i byen, hvorav mange er skapsamer, slår Andersen fast.

Sametingsråd Ellinor Marita Jåma tar opp saken og minner om at Steinkjer også heter ”Stentje tjielte”. Hva Snappenbrua, Skippergata og Johan Bojers gate kommer til å hete kan være mer åpent.
Nå har de fleste nuter og dalsøkk fått samiske navn de siste 20 årene, til og med Dovre. Uten at det er helt klart hvordan disse navnene er forankret rent samehistorisk og lingvistisk, så betyr vel dette at man i løpet av en ti års tid når frem til Ekebergåsen og Linderudåsen?

Riset bak speilet er økende spørsmål om norsk suverenitet i møte med målrettede, fremtidige kampanjer gjennom skogen av NGO-nettverk og FN-organer, hvor det for tiden ikke skal så mye til for å hevde at et folk har krav på et land, så lenge toneangivende krefter mener dette er politisk interessant. Slik kan eksempelvis en stor flokk trøndere bli til samer.

Hypotetisk kan man se et scenario ut fra det faktum at Moskva er langt mer mektig og toneangivende enn lille Norge med store naturressurser og isfrie havner. I Kreml kan man bli fristet til å spille med samiske kort. Noen i øst nærer ønske om å svekke norsk suverenitet rundt alt fra militæranlegg til naturressurser til lands og til vanns. I en tid da trykket fra Moskva igjen øker i Arktis, blir vi dessverre tvunget til å reflektere over slike eventualiteter også, uten at vi med det ønsker å kneble den samiske kulturen.

Roy Vega
http://www.t-a.no/nyheter/article170434.ece