Den selverklærte presidentkandidaten for Sosialistpartiet, Martine Aubrey, blir kritisert fordi hennes mann, advokaten Jean-Louis Brochen, har for nære bånd til islamister han har hatt som klienter.

Ryktene som i det vesentlige har foregått i blogosfæren, er blitt så sterke at Aubrey denne uken så seg tvunget til å rykke ut og dementere dem. Samtidig påsto hun at Sarkozys parti, UMP, har sett sitt snitt til å slå politisk mynt på dem.

På venstresiden i Frankrike tror man at arrestasjonen av Dominique Strauss-Kahn heller ikke var tilfeldig. Alt er del av et komplott.

Saken reiser noe interessante spørsmål.

Aubrey tilhører kaviar-venstre, slik som Strauss-Kahn. Hun er datter av sosialistaristokrat og «Mr. EU-president» Jacques Delors. dvs. hun står i en dynastisk rekke som gjør politikerne til en spesiell kaste.

Aubrey er borgermester i Lille, hvor mannen også er advokat. Det er hans forsvar for islamister som har påkalt oppmerksomhet.

Advokater kan utvikle for nære bånd til klienter enten det er grupper eller «miljøer»; som Bandidos eller Rom-folket, høyreekstreme, eller konkursryttere.

Muslimer og slamister er et særtilfelle De har en egen agenda. De har også verdier som adskiller seg fra samfunnets, uten å være kriminelle. Men en for sterk identifikasjon kan føre til problemer i forholdet til samfunnet advokaten er en del av.

Det kompliserer saken ytterligere at menneskerettslovgivningen gir advokaten gode kort på hånden, som favoriserer muslimer/islamisters agenda.

I flere land driver muslimske organisasjoner det som kalles «lawfare» mot enkeltpersoner eller grupper de føler er deres motstandere, dvs. de anmelder dem for krenkelser. Saken kan være tynn, men motparten blir tvunget til å bruke mye tid og ressurser på å svare for seg. Slikt virker avskrekkende.

Det er i en slik kontekst Aubreys ektemann har opptrådt, og det er slik oppfatninger er dannet om at han har utviklet for tette bånd til islamister.

John Rosenthal skriver om Aubreys forsøk på å renvaske seg og mannen i pajamasmedia.com:

Avisen Journal du Dimanche, JDD, forsøker å stemple de som har kritisert advokaten for å tilhøre ytre høyre. Men i tilfellet Caroline Fourest passer det dårlig. Slike diskrepanser forbigår man i stillhet.

As an example of the attacks from websites “close to the Far Right,” the JDD links a nearly year-old post on the Observatoire de l’islamisation or “Islamization Monitor” blog. Much of the post in question, however, consists of a lengthy citation from Caroline Fourest’s 2005 book La tentation obscurantiste [The Obscurantist Temptation]. Far from being “close to” the National Front or the “Far Right,” Fourest is in fact a left-wing feminist critic of Islamic fundamentalism whose latest book is a would-be exposé of Marine Le Pen. The book (which is co-authored by Fiammetta Venner) has been described by France Inter radio as a “combat manual” for fighting against the National Front. Fourest and her anti-Le Pen “combat” were recently the subject of a glowing profile in the pages of none other than the JDD.

The Fourest passage cited by the Observatoire de l’islamisation concerns Brochen’s representation of a Roubaix-based “study center” named “Encounter and Dialogue” [Rencontre et dialogue]. As Fourest explains, the essential purpose of the center is to “host lectures in order to bring the youth of Roubaix into contact with [Islamic] fundamentalist preachers, such as Tariq Ramadan and Hassan Iquioussen.” To the great displeasure of secular North African immigrants,” Fourest continues:

who no longer want to put up with having to bear the consequences of this propaganda. One of them, Messaoud Bourra, no longer sees his children because his wife considers that he is not a “sufficiently good Muslim.” He has been fighting against the influence of Islamists in his town and he played a leading role in a campaign opposing Encounter and Dialogue’s invitation of Hassan Iquioussen. The preacher [Iquioussen] describes Jews as “tops in felony.” … In a local newspaper, Messaoud Bourras condemned the municipal government’s support for “an association that thus indulges in negationism.” As a consequence, he is today being sued by Encounter and Dialogue and their lawyer, Jean-Louis Brochen.

As Joachim Véliocas, the author of the Observatoire de l’islamisation blog, has pointed out in a post published Monday, it was in fact Caroline Fourest who in La tentation obscurantiste described Brochen as the “lawyer of the Islamists.” “Lawyer of the Islamists for many years now,” the full citation reads, “Brochen was the official in charge of cultural affairs in the municipal government of Lille when Martine Aubry succeeded Pierre Mauroy [as the city’s mayor]. Brochen is Aubry’s husband.”

In addition to Brochen’s representation of Encounter and Dialogue, Fourest also cites his defense in 1994 of female students who had been expelled from a local high school for wearing the Islamic headscarf and his representation of “one of the accused members of the Roubaix Gang.” The Roubaix Gang was a criminal-Islamist gang, several of whose members had fought with mujahideen forces during the Bosnian civil war.

In another post published Monday, Joachim Véliocas accuses Martine Aubry herself of maintaining “very cordial relations” with the Union of Islamic Organizations of France (UIOF). Véliocas describes the association as being affiliated with the Muslim Brotherhood. This analysis is shared by Fiammetta Venner, a close collaborator of Caroline Fourest. In 2005, Venner published a book on the subject.

As the JDD notes, already in January 2009, Fadela Amara accused Aubry of “getting mixed up with Islamists” [fricoter avec les Islamistes]. Amara is an urban activist of Algerian origins who in 2007 was named by Nicolas Sarkozy to a sub-ministerial post in the French government.

According to Joachim Véliocas, Aubry’s husband, Jean-Louis Brochen, has also defended the rap group Sniper, which made a name for itself by glorifying urban violence. The title of Sniper’s newest release, “Fadela,” refers to Fadela Amara. In the song, the group accuses persons of immigrant background who have succeeded in French society of “forgetting their race” and being “traitors.” The lyrics also accuse the supposed immigrant social-climbers of drinking “Beaujolais and [having] pig on the plate.”

Denne «vri», at grupper og miljøer med islamistisk agenda benytter seg av rettighetskulturen og påstår seg «krenket», for så i neste øyeblikk dolke enkeltstående mennesker med muslimsk bakgrunn i ryggen, er velkjent, og etterlater en spesiell besk smak i munnen, når man støter på mennesker som advokat Brochen.

Man importerer verdikonflikter i rettssystemet som det ikke er forberedt på og ikke utstyrt til å takle.

French Socialist Leader Combats ‘Rumors’ of Husband’s Closeness to Islamists
Martine Aubry accuses the Right, but the ultimate source of the reports is left-wing feminist author Caroline Fourest.