Konservatoren og kunsthistorikeren Antonio Forcellino, som er en av verdens fremste Michelangelo-kjennere, fastslår i en ny bok at to malerier hvis autentisitet det har vært tvil om, virkelig er av den store renessansemesterens hånd. Bildene det er tale om, er en Pietà — jomfru Maria som sørger over den døde Kristus — i privat eie i New York, samt en korsfestelse som befinner seg i Campion Hall ved Universitetet i Oxford:

Ifølge The Independent har Forcellino blant annet benyttet seg av radiografiske analyser i arbeidet med å finne ut av hvem som kan ha malt de to bildene. Tidligere har man trodd at korsfestelsen med jomfru Maria, evangelisten Johannes og to engler var malt av Marcello Venusti (dog etter en skisse tegnet av Michelangelo som henger i British Museum), men summen av indikasjoner som peker i retning av mesteren selv, fjernet enhver skygge av tvil hos Forcellino.

I lys av denne nyheten er det fristende å spørre seg om korsfestelsen malt etter samme modell som henger i Concatedral de Santa María de La Redonda i Logroño, hovedstaden i den nordspanske Rioja-regionen, også er en ekte Michelangelo:

Man har antatt at dette bildet kan være en kopi av et senere tapt maleri Michelangelo muligens laget etter modell av den ovennevnte skissen mesteren hadde tegnet til sin venninne Vittoria Colonna, som han brevvekslet med og skrev sonetter til. For et ulærd øye ser de to maleriene forbløffende like ut, naturligvis med unntak av den ekstra sørgende, som vel er Maria Magdalena. Kan dette maleriet også være autentisk?