En canadisk studie viser at folk blir mer fordomsfulle mot minoriteter hvis de blir fortalt at de må bli mindre fordomsfulle mot samme.

Fikk deltagerne derimot mer frie valg, og ble heller fortalt hvorfor det er bra å være tolerant, viste de også større aksept for de som er annerledes.

– Folk trenger å føle at de selv velger å være fordomsfrie, heller enn at toleransen tvinges på dem, mener Lisa Legault, postdoctor ved universitetet og hovedforfatter av studien, som skal publiseres i tidsskriftet Psychological Science.

Studien viser at brosjyrer som innholder det forskerne beskriver som kontrollerende informasjon – som de typisk slagordpregede antirasismekampanjene – resulterer i det stikk motsatte av hensikten:

Den første brosjyren inneholdt det forskerne kaller «kontrollerende informasjon» om fordommer og forskjellsbehandling. Det vil si at brosjyren fortalte deltagerne hva de skulle gjøre for å være mindre fordomsfulle.

Forskerne skriver denne brosjyren ligner mest på vanlige antirasismekampanjer, som ofte har slagord av typen ”Si nei til rasisme!”.

Den andre kontrollgruppen fikk en brosjyre som var personlig i formen og forklarte hvorfor det er tilfredsstillende å være fordomsfri, mens den tredje ikke fikk noen brosjyre. Begge disse gruppene utviste mer toleranse og færre fordommer etterpå enn den første gruppen.

Resultatet overrasket Legault og kollegene: deltagerne som leste den kontrollerende brosjyren, uttrykte senere sterkere fordommer mot svarte enn de som ikke hadde blitt oppfordret til å være åpne og tolerante.

Et annet eksperiment fikk samme resultat: deltagerne svarte på et spørreskjema, hvor det ene hadde kontrollerende formuleringer, mens det andre søkte å understreke at fordomsfrihet er verdifullt i seg selv. Igjen resulterte det første i sterkere fordommer enn det siste.

– Å forsøke å hindre forskjellsbehandling ved å kontrollere er fristende, fordi det er raskt og enkelt å gjennomføre. Du trenger bare å fortelle folk hvordan de skal tenke og oppføre seg, og understreke de negative konsekvensene dersom de ikke følger normen, forklarer Legault.

Men det å redusere folks mulighet til å ta de rette valgene på egenhånd, har altså den helt motsatte effekten.

Legault mener derfor det er viktig at antirasismegrupper og andre organisasjoner som arbeider mot fordommer legger større vekt på hvorfor mangfold og likhet er verdifullt og viktig – både for majoritetsgruppen og minoritetsgruppen.

Forskning.no: Mindre toleranse under tvang