Nytt

En meget frustrert politisk veteran fra AKP og Rødt!, Torstein Dahle, sier til Aftenposten at den mislykkede Gaza-flotiljen vil forsøke å nå Gaza igjen i august, og peker på Tunis og Egypt som utgangspunkt. Men selv aldrende ekstremister blir fort svett og veldig slitne under en brennhet sol i Middelhavet, med innslag av greske tragedier underveis.

Båtliv i og mellom havner i Middelhavet er krevende, i seg selv. Det vet de fleste som har prøvd. Fra byråkrati via respektive havnemyndigheter, til havstrømmer som går til alle sider nesten samtidig. Godt skjulte lurendreiere fra Israel har denne gang bidratt til å skape ytterligere forvirring, som om forvirringen ikke var stor nok. En viss israelsk påvirkning bekreftes fra Jerusalem.

Så, om havet ikke var spesielt opprørt var tilstanden om bord i båtene desto mer opprørt, med intern krangling og voldsomme utfall mot greske havnemyndigheter; som ikke akkurat ble mer samarbeidsvillig av den grunn. Etter at den økonomiske krisen satte inn i Hellas, er det greske gjennomsnittshumøret lavt, og akkurat dette falt neppe ut i Gaza-flotillaens favør. I stedet for konfrontasjoner med israelsk kystvakt havarerte nemlig hele prosjektet i møte med alt annet enn samarbeidsvillige greske havnemyndigheter.

I flotiljen skortet det nemlig også sterkt på diplomatisk talent, og de kulturelle kodene i Hellas er for tiden slik at man forstår det man vil forstå, og knapt nok det – så lenge man ikke tjener penger på det hele. Et vesentlig moment var forsikringspapirer på båtene, etter at noen hjalp flere forsikringsselskaper til å forstå at de relativt kostbare båtene hadde ambisjoner om å utfordre israelsk kystvakt. Slike møter faller nemlig sjelden ut i favør av inntrengerne.

Siden konvoier med hjelpeforsyninger daglig kommer inn i Gaza, hadde forsikringsselskapene også vanskeligheter med å forstå motivasjonen og det akutte behovet for denne noe sære utflukten.

Fra Tunis og Egypt i august?

– Vi er allerede i gang med å sjekke ut mulige utreisehavner. Med tanke på opprøret i Nord-Afrika vil det jo være naturlig å kikke dit. Egypt kan være en mulighet, det samme gjelder Tunisia. Vi har allerede opprettet en uformell kontakt, sier en frustrert optimist, Torstein Dahle til Aftenposten. Så langt har imidlertid ikke Dale eller andre i Gaza-flotiljaen utmerket seg kommunikativt, langt mindre som diplomater i Middelhavet.

Hvor realistisk det er å sette opp en ny Gaza-flåte i Egypt eller Tunis i disse tider er et åpent spørsmål. Overfor israelsk radio har utenriksminister Avignor Lieberman konstatert at Gaza-flotillaen nå ”- har forsvunnet som en regnsky for solen en sommerdag”. En humrende utenriksminister legger imidlertid ikke skjul på at Israel har hatt en finger eller to med i hopen av problemer konvoien med iltre ekstremister fikk underveis.

I Israel blir Gaza-flotiljen sett på med en viss humor. Opphopingen av svette og kranglevorne ekstremister i gresk havn, under en brennhet sol, fikk etter hvert preg av ren underholdning – vel og merke for dem som slapp å være med. Om de etter en så vidt svett opplevelse vil gi seg i kast med en ny runde i Middelhavet, i forsøk på å nå Gaza allerede i august, se det kan bli et meget hypotetisk spørsmål. Til det er nok avstanden til de oppfriskede greske tragedier for nært i tid og rom. En annen utfordring i aktørperspektiv er at mange av ekstremistene som orker å være med på slikt begynner å bli veldig gråhårete, uten å ha adekvate fysiske og psykiske ressurser å sette inn i møte med Middelhavets luner.

Roy Vega

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article4168255.ece

http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=228641