Gren­s­en mel­lom Gaza og Egypt ble åpn­et for van­lig tra­fikk lør­dag, for før­ste gang på fem år. Det skjed­de uten fan­far­er, men sym­bolsk er det vik­tig. Ifølge BBC World Ser­vice var det krav på Tahrir-plas­s­en fre­dag om at Egypt må fø­re en an­nen poli­tikk over­for Israel. Det frem­stil­les – også av Washing­ton Post – som […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.