Nytt

– Norge er i ferd med å bli en supermakt når det gjelder opplegg som går på å demonisere og delegitimre Israel. Aviad Ivri, nestsjef i den israelske ambassade, kom i går med en indirekte advarsel til Norge. Den særdeles ensidige kritikken mot Israel kan slå tilbake på Norge, mente den israelske diplomaten.

Under et foredrag i lokalene til Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim, ble det pekt på at den intense, norske propaganda-maskinen og kampanje-journalistikken som rettes mot Israel i norske media, på universiteter som NTNU og fra kunstnere som Håkon Gullvåg, kan slå hardt tilbake på Norge.

– Jeg syns det hele er trist, faktisk også på Norges vegne, sa Ivri. Den israelske diplomaten mente propagandaen antar proporsjoner som kan ramme Norge hardere enn Israel. Til syvende og sist dreier dette seg om integritet og troverdighet, mente han, enten det nå går på akademia eller profesjonell journalistikk.

Dette var en sentral problemstilling for Aviad Ivri: Hvordan kan man ta politiske avgjørelser i en sak som har minst to eller flere sider, men som helt konsekvent blir fremstilt fra bare en side, hele tiden? På hvilket grunnlag formes så holdninger, og hvilke presisjon og substans får man så i slutninger og avgjørelser som tas i Norge, – av politikere, akademikere, journalister og kunstnere?

– Jeg arbeidet som diplomat i Kairo en periode, og opplevde daglige anklager mot Israel i media og i akademiene, fortalte Ivri. – Der var israelske soldater gjerne fremstilt som nazister. Når så en kjent norsk kunstner som Håkon Gullvåg presenterer isrelske soldater som nazister i høyt profilerte utstillinger i Syria, Libanon og Jordan, samtidig som man fra norsk side stadig ytrer ønske om forsoning og fred – da blir det ikke bare selvmotsigende signaler. Man hiver bensin på bålet og forsterker anti-israelske og anti-jødiske holdninger i arabiske land. Hva er egentlig hensikten med Gullvågs kunstneriske turné i Israels naboland?

– Nå ser vi undertrykte i flere arabiske land reise seg mot korrupsjon, fattigdom og maktmisbruk. Jeg er ikke sikker hvor dette bærer hen, på kort sikt. I Israel bor det 7, 5 millioner mennesker. Det er nå 4 millioner innbyggere på Vestbredden og i Gaza, og 400 millioner i Midtøsten forøvrig. Sistnevnte er alle okkupert av sine egne styresmakter! Det dreier seg om diktaturer. Israel er faktisk det eneste demokratiet og det eneste stabile landet i denne delen av verden. Vi ser håp, og ønsker så gjerne at nye demokratier skal utvikle seg. Vi må ta tiden til hjelp. Men det er onde krefter i sving.

Regimene i Iran, Syria og terrororganisasjoner ønsker nå å kapre frihetsprosessen, og blokkere mulighetene for fred. Den frie verden har et klart ansvar for å hindre disse kreftene i å vinne frem, sa den israelske utsendingen til et lydhørt publikum. Møtet var arrangert av organisasjonen Med Israel for Fred (Miff) i Trondheim, Petah Tikva-foreningen og Det Mosaiske Trossamfunn.

Det har i følge Aviad Ivrit vært to store begivenheter de siste dagene: Den ene var Osama Bin Ladens død. Den andre var NRK som for fire dager siden – for første gang måtte bite i seg besk kritikk i en omfattende analyse av egne sendinger som viser at statskringkastingen har fremstilt Israel ensidig, og som langt på vei bekrefter grunnlaget for den formelle klagen Israel har rettet mot NRK for ensidig dekning av Midt-Østen-konflikten(e). Høringen om Midtøsten-dekningen i Kringkastingsrådet, og den fremlagte analysen over samme tema gav entydige signaler om ensidig dekning. NRK-korrespondent Sidsel Wold viste en sterkt følelsesladet tilnærming til det hele, og hun bekreftet at hun kjørte nyhetsinnslag uten å la Israel få komme til orde.

– Dette er ikke profesjonell journalistikk, konstaterer Aviad Ivrit, og gav signaler om at det nå kan komme en tøffere tone fra israelsk side overfor NRKs form for nyhetsjournalistikk.

– Men la oss håpe at det kommer til en fordomsfri og åpen diskusjon i media, basert på disse nye realitetene som nå tross alt er kommet på bordet. Kanskje kan vi fra nå av håpe på profesjonell journalistikk fra norsk side? Ivrit lot spørsmålet henge i luften, før han avsluttet med følgende ideologiske salve:

– Arven etter Haakon Lie er så viktig og vakker at den ikke må få lov til å dø!

Dersom det israelske diplomatiet forsetter og fyre løs mot Norge i internasjonalt landskap, og samtidig som kjente, politiske og akademiske størrelser fortsetter og irritere seg over fordummende norske boikott-forsøk mot Israel, kan lille Norge stå overfor betydelige utfordringer internasjonalt.

Det som skulle bli et slags propagandamessig felttog mot Israel, kulturelt, akademisk og politisk – med Norge i front, er i ferd med å gi Norge og norske akademier som NTNU langt dårligere rykte enn det på noe tidspunkt har fått synlig effekt på Israel og israelsk politikk. Den politiske eliten vil fortsatt ikke innrømme skjevhetene. Dette handler fortsatt om modellmakt og mediehegemoni. Arbeiderpartiets representanter i Kringkastingsrådet ilte til og gav NRK-korrespondent Sidsel Wold trøst og ros for hennes dekning av konfliktene, for å redde stumpene. Men det er en tålegrense hvor mye lille Norge tåler av juling i det internasjonale rommet for sine sterkt anti-israelske og antisemittiske holdninger. Når verdenskjente professorer og nå etter hvert, et velsmurt israelsk diplomati, fyrer løs og sier at nok er nok, har man allerede passert en smertegrense. I så henseende var Avkad Ivris foredrag både en påminnelse og en advarsel, stadig mot en politisk elite med trøtthetstegn, som nok synes å ha hatt alt for høye kneløft internasjonalt de siste årene. At navn som Haakon Lie nevnes av nestsjefen i den israelske ambassaden, indikerer at Israel nå også legger seg på en mer ideologisk landet linje i sitt tilsvar overfor Norge.

Roy Vega

Les også

-
-
-
-
-