Hvis saken om Fisfis skal ankes og det på prinsipielt grunnlag skal tas stilling til om han kan utvises, må den trolig opp i høyesterett, og det kan ta måneder.

Det er en omstendelig prosess, som sier noe om at rettsvernet er blitt så sterkt i det moderne samfunn at det beskytter forbryterne, på bekostning av borgerne.

Skulle Rigsadvokaten med udgangen af denne uge forsøge at få indbragt spørgsmålet om udvisning af den odenseanske bandeleder Fisfis for Højesteret, så kan en udvisningssag have lange udsigter.
For selv om Rigsadvokaten skulle benytte sig af muligheden for at få den videre, så bliver det i første omgang Procesbevillingsnævnet, der skal tage stilling til, om sagen er så principiel, eller om der er særlige forhold, der taler for, at sagen skal for landets øverste retsinstans.
Og her kan der let gå nogle måneder, før nævnet har taget stilling til sagen.
I nævnet, der er et uafhængigt organ, vil en højesteretsdommer, en landsdommer, en byretsdommer, en advokat og en jurist fra et af landets universiteter skulle gennemgå sagen.
Stenet vej Skulle de nå frem til samme konklusion, som en række odenseanske politikere og landspolitikere allerede er nået frem til, skal sagen så sendes videre og berammes.
Og hvornår der i givet fald er plads i Højesterets kalender er så den næste sten på vejen.
Formentlig vil en mulig udvisningssag mod Fisfis først nå til Højesteret efter sommerferien.
Og for ham selv vil det ikke have nogen praktisk betydning nu og her, da han alligevel bare skal afsone sin seks år lange straf i et fængsel.
Skulle han ende med ikke at blive udvist, har han bare afsonet i mellemtiden, og skulle han ende med at blive vist ud, er resultatet det samme.
Så har han afsonet, mens sagen har stået på og skal så vises ud, så snart afsoningen er slut.
Sagen mod Fisfis har skabt voldsom politisk røre, siden han onsdag i sidste uge fik Østre Landsrets ord for at han ikke skulle udvises.
Det af hensynet til hans otte mindreårige børn og hustru, der alle er danske statsborgere.
Samme konklusion nåede byretten i øvrigt frem til da den behandlede sagen, som 1.
instans.

Det er noe holbergsk over denne lange prosess. Spørsmålet er om borgerne i det lange løp vil finne seg i at kriminelle har bedre beskyttelse enn dem selv.

Fyens Stiftstidende 05.04.2011
Lang vej til udvisningssag