Nytt

Da Westergaards økesemand apellerede til Landsretten, blev hans dom skærpet fra ni til ti år og udvisning. Han appellerede til Højesteret for at få prøvet, om hans overfald overhovedet kunne dømmes under terrorparagraffen og med begrundelsen at «Jeg vil gerne bede dommerne om at have med i tankerne, at det vil have katastrofale konsekvenser for mig og mine børn, hvis jeg bliver udvist fra landet. Med de forhold, der er i landet, vil jeg ikke kunne se dem igen.» Anklageren i Højesteret havde krævet dommen skærpet til 12 år, men han slap med ti og udvisning. Hvis ikke Somalia kan tage ham når han slipper ud om 6-7 år, kan Sverige givetvis. Hele provinsbyer er under somalisering.

Knap to et halvt år efter at Muhudiin Mohamed Geele den 1. januar 2010 trængte ind i tegneren Kurt Westergaards hjem med en økse og en kniv, er sagen endeligt afsluttet.Der var ikke blot tale om et angreb på Kurt Westergaard, men også på den danske befolknings tryghed og landets grundlæggende strukturer. [..]

«Højesteret finder, at forhold 1 er af en sådan grovhed og karakter, at der – uanset navnlig hensynet til T’s ægtefælle og fire mindreårige børn – ikke foreligger forhold, som afgørende taler imod udvisning,» lyder det i dommen.Muhudiin Mohamed Geele skal desuden betale sagens omkostninger.Det er første gang, at det danske retssystem har vurderet, om et drabsforsøg mod en enkeltperson kan takseres som terrorisme.Højesteret: Øksemanden begik terror.Dommen er en passende reaktion fra samfundet, siger Westergaard.

Westergaard tvivler på dommens præventive effekt, det kan han trygt gøre. DR trøster: Øksemanden kan ende med at blive i Danmark. Bla. derfor kommer der ingen præventiv effekt ud af udvisningsdomme andet end at vi ophober fanatikere på ‘tålt ophold,’ som vi overlader til vore efterkommere at prøve at holde styr på. Geele kan altså få et nyt forsøg på Westergaard omkring år 2020, hvis han ikke vælger et andet mål og et bedre våben.

snaphanen.dk