Nytt

Utenriksminister Hillary Clinton roser Al Jazeera og sier kanalen bringer «real news» i motsetning til lapskausen av tv-reklame og nyheter som preger amerikanske. Al Jazeera er ikke tilgjengelig på kabel i USA.

Al Jazeera har vunnet anerkjennelse og utbredelse for sin dekning av den arabiske revolusjonen, og har selv hatt en pådriver-rolle, både ved ren faktisk tilstedeværelse og rapportering, men også politisk. Al Jazeera har hatt regime-endring som målsetning. Det gir en type kampanjejournalistikk som virker medrivende og uimotståelig når revolusjonene feier over Midtøsten. Men det burde være åpenbart at det reiser store faglige, etiske problemer, og spørsmål om integritet. Journalistene bærer flere hatter, og hvem er det som snakker, er det agitatoren eller rapportøren?

Det er merkelig at Clinton roser Al Jazeera uten å ta med disse forbeholdene. Det har vært en av grunnene til at Bush-administrasjonen betraktet Al Jazeera som en motstander. Motsetningen var reell. Al Jazeera har også en klar propalestinsk agenda, og ikke bare det. Man lekket Wikileaks-dokumenter som kompromitterte det palestinske selvstyret. PA hevdet lekkasjene var styrt og tatt ut av sin kontekst. Spørsmålet er: var lekkasjene timet? Landet som betaler for kanalen, Qatar, er ikke noe demokrati, og har sin agenda. Man vet at regimet la press for å dempe kritikken av Saudi-Arabia. Så om ikke Al Jazeera har reklame, så har kanalen noe annet: en herre som betaler, og man biter ikke hånden som før en.

Clinton uttalte til Senatets utenrikskomite:

We’re the most technologically advanced country in the world, so slowly but surely we’ve been trying to take back the airwaves in Afghanistan against Taliban with the most primitive kind of communication equipment. Now, take that as one example where I don’t think we were very competitive, and we have worked like crazy to change that, and then go to the most extreme where you’ve got a global, a set of global networks, that Al Jazeera has been the leader in, that are literally changing people’s minds and attitudes.

..
And like it or hate it, it [Al Jazeera] is really effective. And in fact viewership of Al Jazeera is going up in the United States because it’s real news. You may not agree with it, but you feel like you’re getting real news around the clock instead of a million commercials and, you know, arguments between talking heads and the kind of stuff that we do on our news which, you know, is not particularly informative to us, let alone foreigners.

Dette høres ut som en liberalers tretthet med eget system, uten helt å se verdien i det. Bloomberg har Charlie Rose, Al Jazeera har Yusuf al-Qaradawi.

En type venstreliberale kommentatorer i USA roser Al Jazeera til skyene, uten å se på nedsiden, på de politiske preferansene. Man later som om Al Jazeera kan sammenlignes med BBC eller National Public Radio. Det finnes ikke en politisk kultur i Qatar eller Midtøsten som kan sette Al Jazeera under debatt, slik man kan med BBC.

Hillary Clinton Calls Al Jazeera ‘Real News,’ Criticizes U.S. Media