Kommentar

Det går an å bagatellisere hendelsen. Det gikk med bare ett menneske, terroristen selv. Men det var en selvmordsaksjon, ledsaget av jihadismens forrykte budskap. Det sier at vi er del av noe større, vi kommer igjen, og vi blir flere.

Det er det mest uhyggelige. At mennesker kan få seg i stand til å gjennomføre noe slikt i by full av vanlige sivile.

Jihadismen er som en galskap, og den kan være smittsom. Opp igjennom historien har det vært tilsvarende millenaristiske, apokalyptiske sekter og bevegelser som har appellert til menneskenes ønske om å utslette seg selv. Det spesielle med jihadismen er at den gjerne vil ta med seg så mange andre som mulig. Det innebærer muligheten for store katastrofer.

Sverige er kanskje det land i Europa som er mest utsatt for jihadisme med sin ultratolerante politikk. De fleste land fører noe av den samme politikken, også Norge, men Sverige har vært mest konsekvent. I den grad at nasjonen har utslettet seg selv for å komme de fremmede i møte. Det har gjort at ekstremismen har kunnet vokse uten motstand. Også den har vært en del av «Vi gillar olika». Det bare et spørsmål om tid før terroren ville hjemsøke Sverige.

Sverige har gitt ekstremismen optimale vilkår. Man tror man har vært imøtekommende. Man snakker fortsatt om at man ikke vil dele verden inn i «oss» og «dem», samtidig som Sverige masseimporterer mennesker som i ekstrem grad skiller mellom «oss» og «dem». Man må undres hvilken planet Reinfeldt og det offisielle Sverige befinner seg på. De som er radikale ser noe helt annet enn det Reinfeldt og Sahlin hyller i Riksdagen. De ser et dekadent samfunn, et samfunn som fører krig mot muslimer, et tvers gjennom råttent samfunn som muslimer bør styrte.

Hvordan vil det virke på gammel-svenskene? Hvis muslimene skulle ha håp om å redde noe av tilliten, burde de umiddelbart gå mann av huse under plakaten: Ikke i mitt navn. Det kommer antagelig ikke til å skje. Blant annet fordi svenske medier og politikere selv ikke vil innse hva som skjer.

Tro ikke at dette ikke vil berøre Norge.

Nå skal deres barn, døtre og søstre dø slik som våre brødre og søstre og barn dør»