Nytt

Julian Assange er pågrepet av britisk politi, i forbindelse med at han stilte til avhør om sex-tiltalene i Sverige. Assange var etterlyst gjennom Interpol.

Spørsmålet er om Assange overga seg for å unngå en verre skjebne. Han har den siste tiden utfordret en rekke stater med sine lekkasjer. Både Iran og Pakistan hadde grunn til å føle seg fornærmet, det samme hadde Saudi-Arabia og en rekke stater som på kammerset har oppfordret USA og Israel til å angripe Iran.

Men man kunne argumentere for at det kommer noe godt ut av lekkasjene: Israel har fått demonstert at det har en god sak mot Iran, så god at Tyrkia har anklaget Israel for å stå bak Wikileaks.

Men da Assange offentliggjorde en liste over 200 installasjoner verden over som USA anså som å være av vital interesse for USA, krysset han en grense. Da ble han sikkerhetstrussel på helt fundamentalt nivå, langt ut over lekkasjer av diplomatrapporter.

Derfor vil det være full backing for at Assange er arrestert. En slik mann kan ikke gå løs. Kanskje han innså det selv også, og at det var derfor han valgte å bli pågrepet i Storbritannia.