Feature

Så er den elektroniske utgivelsen av Christopher Caldwells Betraktninger over revolusjonen i Europa snart i boks. Etter korrektur og rettelser er det blitt opprettet en samleside her for den som vil ha hele boken som ett dokument. Tilbakemeldinger på hvordan det hele blir seende ut på forskjellige typer lesebrett o.l. mottas med takk. Etterhvert vil også de tallrike litteraturhenvisningene bli tatt med. Alle som på forskjellige måter har bidratt til denne dugnaden kan vel koste på seg å være litt stolte i dag. Dette er en uhyre viktig bok, og ingen som har lest den kan lenger være særlig i tvil om hva som står på spill i det pågående sammenstøtet mellom islam og Vesten, i særdeleshet Europa. Det er betegnende at det måtte en amerikaner til for å lage en faglig forsvarlig analyse av hva som hender med Europa. Men tatt i betraktning at USA har en rekke intellektuelle av stort format, som kan spise de fleste av sine europeiske kolleger til frokost, er det dessverre ikke overraskende. Grundigheten har gjort det til en svært lang bok, med en adskillig tørrere stil enn mange tidligere bøker over samme tema. Ekstra imponerende er det derfor at så mange helt alminnelige mennesker med større eller mindre beløp tilsammen donerer så mye penger for å få utgitt en bok som et av de store forlagene burde ha tatt. Gitt bokens lengde ville ikke de innsamlede pengene holdt til en utgivelse på rent kommersielle betingelser, men det ville ha vært mer enn nok til oversettelsen av f.eks. Wafa Sultans bok. Så alt i alt har dette vært en positiv erfaring, og det kommer ganske sikkert flere bøker.

Det er fremdeles ikke for sent å støtte oversettelsen: konto 1644.29.32828