Feature

Gisseldramaet som endte med blodbad i Sayedat al-Najah-kirken i Bagdad for noen dager siden, dreide seg ikke bare om et forsøk på å presse myndighetene i Egypt og Irak til å sette fri fanger tilhørede al Qaeda. Det var også et angrep på kristenheten og kristne symboler, noe det knuste alteret i kirken bærer tydelig vitnesbyrd om.

I dramaets kjølvann har da også al Qaeda i Irak på ny kunngjort via internett at «alle kristne sentre, organisasjoner, institusjoner, ledere og troende er legitime mål for mujahedin på alle steder hvor de kan rammes».

Det er ikke første gang noe slikt skjer, den samme kirken ble også angrepet i 2004. Frykten råder blant de kristne i Bagdad, og to tredjedeler av dem har forlatt landet de siste sju årene. De forhutlede sjelene som er igjen ligger så lavt i terrenget som mulig.