Den politiske korrektheten er kommunistpropaganda i mindre format. Under mine studier av kommunistiske samfunn kom jeg til den konklusjon at hensikten med den kommunistiske propagandaen ikke var å overbevise eller overtale, heller ikke å informere, men å ydmyke. Desto bedre var det derfor jo mindre den samsvarte med virkeligheten. Når folk tvinges til å tie når de blir fortalt de mest åpenbare løgner, eller enda verre når de selv tvinges til å gjenta de samme løgnene, mister de en gang for alle sin rettskaffenhet. Å bifalle åpenbare løgner er å samarbeide med det onde, og til en viss grad selv bli ond. Ens posisjon til å stå imot hva som helst blir på denne måten undergravd, og sågar ødelagt. Et samfunn av kraftløse løgnere er lett å kontrollere. Jeg tror at hvis du undersøker den politiske korrektheten, så har den samme virkning, og det er også er meningen.

Theodore Dalrymple