En ny måling Norstat har foretatt for NRK viser at Sosialistisk Venstreparti (SV) har falt med 1,9 prosentpoeng til bare 3,9 prosents oppslutning og dermed er under sperregrensen. Det samme gjelder Venstre, som har falt med 0,9 prosentpoeng og har en oppslutning på 3,6 prosent.

Også Høyre har en tilbakegang på 1,8 prosentpoeng, mens Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Rødt går frem.

Målingen viser for øvrig at hele 59,7 prosent er mot norsk EU-medlemskap, mens 27,8 prosent er for. 12,6 prosent er usikre på hva som er best.

Aftenposten: Sosialistisk Venstreparti under sperregrensen