Vi anroper Tårnet
Tårnet er det vi anroper

En hemmelig påkallelse
er våre gjerninger og ord

Vårt daglige liv er anrop
Vi kan ikke bære denne ensomhet

Det må finnes et Tårn
og et øye i Tårnet må det finnes

Hvor er Feltmarskalken
Er dette en hær uten ledelse

Lød det ikke en Ordre
Har ingen hørt noe fra Hærledelsen

Hvem var det som knyttet
en knute på det hellige seletøyet

Hvem skal løsne knuten
Hvor finner vi Aleksanders sverd

Vi anroper et Tårn
Vi utholder vår nød for himmelen

Arnold Eidslott Den tause ambassadør (1980)