Jean Fouquet (Tours, ca. 1420 – 1481)
Erobringen av Jeriko, ca. 1455
Pergamentmaleri – Musée Condé, Chantilly

Jeriko var lukket og låst for israelittene. Ingen kom ut, og ingen gikk inn. Da sa Herren til Josva: «Se, jeg gir Jeriko med kongen og hans tapre krigere i din hånd. Nå skal alle stridsmennene gå rundt byen én gang hver dag, og det skal dere gjøre i seks dager. Sju prester skal gå foran paktkisten, hver med et bukkehorn. Den sjuende dagen skal dere gå sju ganger rundt byen, og prestene skal blåse i hornene. Så skal de blåse en lang tone, og så snart dere hører denne lyden av hornene, skal hele folket sette i et kraftig krigsrop. Da skal bymuren styrte sammen, så folket kan gå rett inn i byen.» (Josva 6, 1-5)