Mens debatten om det islamske kultursenteret nær Ground Zero for alvor har tatt av og blitt en nasjonal sak i USA, har imamen som leder prosjektet, kalt Cordoba House, gjort seg utilgjengelig for pressen.

Claudia Rosett fikk til svar at Feisal Abdul Rauf var bortreist og ville være det helt til september, noe som er merkelig nå som debatten koker. Hvor kunne han være? Hun brukte fantasien. Cordoba-stiftelsen har også kontor i Malaysia, og der ganske riktig, fikk hun Rauf på tråden. Men så fort hun sa hvem hun var, avbrøt han med at han satt i et viktig møte. Hvorfor vil ikke Rauf snakke med pressen?

Det er særlig finansieringen som er mystisk og uavklart. Huset skal koste 100 millioner dollar. Hvor skal pengene komme fra? Senteret skal ha 150 heltidsansatte og 500 på deltid. Hvor skal disse pengene komme fra?

Hvordan kan en stiftelse som på fem år kun har samlet inn 100.000 dollar plutselig stille med 1.000 ganger så mye?

Whose show is this, anyway? Rauf’s Cordoba Initiative was set up in Colorado in 2004 as a small, tax-exempt foundation. Over the first five years, the Initiative in its U.S. 2008 federal tax return reported receiving donations totaling less than $100,000. Here we are two years later, and the same foundation, hand-in-hand with another hitherto small foundation, the American Society for Muslim Advancement, run by Rauf and his wife out of the same New York office, has hooked up with a real estate developer named Sharif El-Gamal. And, lo! Rauf–currently «unavailable» and huddled in an important meeting in Malaysia–is now the public face of a $100 million project proposing to replace in lower Manhattan some of the «community space» once provided by the vibrant life in and around World Trade Center. Some Americans are left grieving afresh, and many are left guessing, while the mysteries multiply. At least part of the answer lies in such details as where is the money coming from. For that matter, where is Imam Feisal looking for it? And when will he make himself available to tell us all about it?

Where In The World Is Imam Feisal?