Feature

Det israelske forsvaret har offentliggjort egne opptak på Youtube i forbindelse med bordingen. Det øverste er tatt fra luften og er påført kommentarer til det som skjer. Det er ikke lett å se i detalj hva som foregår, men all den kaotiske bevegelsen på dekket kan tyde på at situasjonen var ute av kontroll. Det nederste opptaket viser hvordan Israels marine først forsøkte å stanse konvoien med ord ved å invitere den til en annen havn, for at personene ombord senere kunne påse at den humanitære hjelpen kom frem via landjorden.