Det er sider ved den svenske valgordningen ikke er et moderne demokrati verdig: særlig småpartiene har problemer med å nå ut. De må selv betale for trykking av valgsedler, og faktisk også uttransportering til valglokalene. Det tillates utdeling av valgsedler utenfor valglokalene, noe som kan innebære sosialt press. Den kaotiske-anarkistiske fremgangsmåten fører til et vell […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.