Gjesteskribent

De såkaldt borgerlige partier i Sverige er den 9. december fremkommet med et forslag, der vil gøre Sverige til en paria blandt demokratiske stater. Forslaget vil, hvis det virkeliggøres, gøre Sverige til et mindretalsdiktatur.

De fire borgerlige partier, der tilsammen kalder sig Alliancen, vil bringe Sverige tilbage til den gang, hvor et mindretal af folkets repræsentanter kan gennemføre noget så vigtigt som finansloven. Enhver dansker med lidt historisk viden vil vide, at det er den slags, man normalt kalder grundlovsbrud. Under forfatningskampen, især i årene under konseilspræsident (den tids benævnelse for statsministeren) J.B.S. Estrup, 1875-1894, blev den danske grundlov reelt brudt et antal gange ved de såkaldt provisoriske finanslove, hvor Estrup uden om folketingets flertal gennemtrumfede finanslove efter Højres ønske.

I Sverige anno 2014 stræber den borgerlige blok nu efter at gentage successen. Det bliver spændende at se, hvad den rød-grønne blok i Sverige siger til det. Jeg gætter på, at den ikke er uvilligt stemt.

Sverigedemokraterne

Som bekendt fik Sverigedemokraterne 12,9 procent af stemmerne ved det svenske valg til rigsdagen i september i år. Dermed satte partiet sig solidt på midten af svensk politik på den måde, at ingen af de to sædvanlige blokke, rød og blå for nemheds skyld, kunne mønstre et flertal. Jeg siger ikke dermed, at Sverigedemokraterne er et midterparti, et uhyggeligt prædikat i nutidens svenske vanvidspolitik. Jeg siger blot, at det gængse syvpartisystem er sat grundigt ud af kraft.

Hvad angår udlændingepolitikken, er der ikke tale om et syvpartisystem, men et etpartisystem. Alle nær Sverigedemokraterne er enige om at forvandle Sverige til Helvede på jord gennem ukontrollabel indvandring fra den tredje verden, hvorefter Sverige bliver, ta da, til den tredje verden med al dens elendighed.

Forslaget fra Alliancen

Sverige har en rigsdagsordning, som bestemmer rigsdagens arbejde. Denne ordning er på niveau med den svenske grundlov, idet den kun kan ændres gennem vedtagelse af to på hinanden følgende rigsdage. Hvis ændringer vedtages af et flertal inden det næste valg den 22. marts 2015 og igen lige efter dette valg, atter af et flertal, er det lov. De fire borgerlige partier foreslår nu, at det skal være muligt, gennem en ændring af rigsdagsordningen, at få finansloven igennem med et mindretal, nemlig det af de to mindretal, der uden om Sverigedemokraterne har relativt flest pladser i rigsdagen.

Lad mig give et eksempel: Der er 349 pladser i den svenske rigsdag. Sverigedemokraterne tog med sine 12,9 procent af stemmerne 49 af disse pladser ved valget i september i år. Partiet står indtil videre til betydelig fremgang med over 17 procent af stemmerne i to meningsmålinger. Nærmest uanset valgresultat den 22. marts 2015 vil ingen af de to traditionelle blokke i svensk politik få absolut flertal, som jo er 175 mandater.

De fire borgerlige partier foreslår altså nu en ændring, der gør det muligt for den af de to blokke med størst opbakning at gennemføre sin finanslov, også selv om denne blok ikke råder over et flertal i rigsdagen. Ved nyordningen vil den blå eller den røde blok med, lad os sige, 151 ud af 349 pladser, 43,3 procent af pladserne, betragteligt under 50 procent, kunne stemme sin finanslov igennem. Det vil i princippet betyde, at Sverigedemokraterne kan holdes helt ude af svensk politik, så længe partiet har under halvdelen af de 349 sæder i rigsdagen. I indlægget fra Dagens Nyheter er det præcis, hvad de gammelborgerlige partier finder rigtigt. Den røde blok opfordres udtrykkeligt at tilslutte sig forslaget.

Demokratiets død

Gennemføres denne uhyggelige idé, er det ensbetydende med det svenske folkestyres død. Det var ellers slemt nok at være vidne til en nabo, der ikke kan finde ud af at afholde hemmelig afstemning.

Bliver forslaget fra de fire partier på den fløj, der kalder sig borgerlige, virkelighed, er Sverige for en udstødt at regne, når vi taler om at efterleve de demokratiske spilleregler.