Vesten trenger kunnskap om hva det er som gjør at muslimer i Vesten blir radikalisert. Danmark har fått et senter som skal forske på islamisme og radikaliseringsprosesser. Det ligger inn under universitetet i Århus og er opprettet av Forsvarsdepartementet med en bevilgning på 10 mill. kroner. Norske forskningsmiljøer er preget av forsiktighet og konsensus i […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.