15 Menneskets dager er som gresset,
mennesket er som blomsten på marken.
16 Når vinden farer forbi, er den borte,
stedet den stod på, vet ikke mer av den.
17 Fra evighet til evighet er Herrens miskunn
over dem som frykter ham.
Hans rettferd når til barnebarn
18 når fedrene holder hans pakt
og husker på hans bud, så de lever etter dem.

Salme 103

Les også

-
-
-
-
-
-
-
-
-