Poesi

All støy
skal ende i stillheten

I det ubevegelige
synker bevegelsen inn

Det som halvt sees
skal fylle øyet helt

Klippen Rockall
lar brenningene bryte

Klippen står
urokkelig som Gud det første

Hverken lyd
eller bevegelse i Gud

Bare Guds signum
det evige er hva du ser

Nå og i evighet
Alfa den første usett

Den navnløse
Omega den siste usett

Frykt ikke
dødsklokkene menneske

Når hytten faller
henter Han dens gjest

Arnold Eidslott Arameisk i Roma

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Les også