Nytt

President Barack Obama gikk igår kraftig ut og etterlot ingen tvil om at det både var menneskelig svikt og systemsvikt som lå bak da Umar Farouk Abdulmutallab fikk gå om bord i Northwest flight 253 til Detroit 1. juledag. Han lovet full oppvask, og har bedt om en rapport innen 48 timer.

Akkurat som etter 9/11 kan man konstatere: Puslespillbitene var der, men de ble ikke satt sammen. Hadde man det gjort, ville alarmen gått. Abdulmutallab hadde aldri kommet om bord i flyet.

Obama var klar på at informasjonen fantes, men at den ikke var blitt samlet sammen. Andre tjenestemenn utdypet til New York Times:

Two officials said the government had intelligence from Yemen before Friday that leaders of a branch of Al Qaeda there were talking about «a Nigerian» being prepared for a terrorist attack. While the information did not include a name, officials said it would have been evident had it been compared with information about Umar Farouk Abdulmutallab, the 23-year-old Nigerian charged with trying to blow up a Northwest Airlines flight to Detroit on Christmas Day.

The government also had more information about where Mr. Abdulmutallab had been and what some of his plans were.

Some of the information was partial or incomplete, and it was not obvious that it was connected, the official said, but in retrospect it now appears clear that had it all been examined together it would have pointed to the pending attack. The official said the administration was «increasingly confident» that Al Qaeda had a role in the attack, as the group’s Yemeni branch has publicly claimed.

Obama indikerte at watch-list-systemet er modent for en overhaling. Det handler om politikk: Republikanerne vet å angripe en demokrat for ikke å ta rikets sikkerhet alvorlig. Det var utvilsomt en av grunnene til at Obama holdt den andre pressebriefingen på to dager, dagen etter at hans pressetalsmenn sa han nå kom til å fortsette ferien.

En annen og mer tungtveiende grunn er at systemet ikke er bra nok. Det kan være at liberale Obama vil være den som skjerper rutinene. George W. Bush ble fremstilt som Den store overvåker. Men antall personer på listene er ikke avskrekkende, når man tenker på at dette gjelder hele jordas befolkning. 550.000 står på listen over mennesker som kan ha forbindelser til terrorisme. 14.000 personer skal sjekkes grundigere før de får fly. Men bare 4.000 mennesker står på flynektlisten. Det er et lavt tall når man tenker på hvor mange ekstreme mennesker som finnes, både islamister og andre. Det vitner om tilbakeholdenhet heller en paranoia.

Trolig vil Obama gjøre systemet mer presist slik at informasjonen samles og når frem dit den skal. Men «informasjon» vil si siling og oppbevaring. Trolig vil behovet for å oppbevare f.eks. datalogger bare øke. Den norske opptattheten av personvern vil ikke bli forstått. De som gjør jobben, vil trenge verktøyet og det er logger.

After Mr. Abdulmutallab’s father asked the embassy in Nigeria for help, embassy officials from several agencies, including the Central Intelligence Agency, met to discuss the case, officials said.

Paul Gimigliano, a C.I.A. spokesman, said that was the first time the agency had heard of the young Nigerian. «We did not have his name before then,» he said.

The embassy sent a cable to Washington, which resulted in Mr. Abdulmutallab’s name being entered in a database of 550,000 people with possible ties to terrorism. But he was not put on the much smaller no-fly list of 4,000 people or on a list of 14,000 people who are required to undergo additional screening before flying, nor was his multiple-entry visa to the United States revoked.

Mr. Obama suggested that he would overhaul the watch-list system. «We’ve achieved much since 9/11 in terms of collecting information that relates to terrorists and potential terrorist attacks,» he said. «But it’s becoming clear that the system that has been in place for years now is not sufficiently up to date to take full advantage of the information we collect and the knowledge we have.»

Slik kan en liberal president bli den som gjør systemet mer effektivt og presist, dvs. overvåker mer. Det passer ikke med de politisk korrektes klisjeer om hvem som er the good and the bad guys. Noen vil sikkert stemple Obama som en forræder. Men de fleste vil forstå at det er prisen for å unngå at et fly blir sprengt. Obama vil garantert ha publikum på sin side, og USA er trendsetter i slike saker.

Det han gjør er å løse noen av dilemmaene et liberalt samfunn står overfor: frihet eller kontroll. Her må den lille friheten – til å være anonym på nett f.eks. – ofres for at en større frihet – retten til å leve – og i en større kontekt hele samfunnets frihet skal sikres.

U.S. Had Early Signals of a Terror Plot, Officials Say