Lederen for Climate Research Unit (CRU) ved universitetet i East Anglia (UEA), professor Phil Jones, trekker seg imidlertid fra sin stilling. Årsaken er offentliggjøringen av de flere tusen interne e-postene fra Climategate-materialet.

UEA opplyser at det nå skal igangsettes en etterforskning av omstendighetene rundt datainnbruddet og de kontroversielle e-postene.

Granskingen vil blant annet dreie seg om universitetet har oppfylt sin forpliktelse til å offentliggjøre dokumenter på forespørsel.

Phil Jones, som leder universitetets avdeling for klimaforskning, trekker seg midlertidig fra sin stilling mens etterforskningen pågår.

Såkalte klimaskeptikere hevder innholdet i de stjålne e-postene tyder på at Jones har forfalsket forskningsresultater. Dette avvises av flere klimaforskere, som mener datainnbruddet er ledd i en kampanje for å undergrave det politiske arbeidet med å bekjempe klimaendringer.

Ledelsen ved UEA understreket samtidig at det ikke finnes materiale blant e-postene som tyder på at fagfellevurderte artikler skrevet av universitetets klimaforskere ikke holder høy kvalitet.

For øvrig sa nasjonalforsamlingen i Australia i dag nei til den australske Labour-regjeringens forslag om å innføre kvotehandel for å kutte utslippene av klimagasser. Nasjonalforsamlingens vedtak betyr at statsminister Kevin Rudd ikke vil ha noen ny klimalovgivning å vise til på klimamøtet i København neste uke:

På forhånd ble det spekulert på om Rudd ville skrive ut nyvalg hvis han led nederlag i kvotehandel-saken.

Regjeringen hevder imidlertid at den ikke tar sikte på nyvalg og at den i stedet vil forsøke å fremme forslag om kvotehandel i nasjonalforsamlingen på nytt i februar.

Nasjonalforsamlingen stemte ned Labour-regjeringens forslag etter at fløyen i det liberale partiet som ønsket å kaste partileder Malcolm Turnbull for hans støtte til regjeringens klimalovgiving vant partiledervalget i går. Turnbull ble dermed erstattet av Tony Abbott, som gikk til valg som partileder på løftet om å stemme nei til Labours forslag om klimakvoter.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂