Nytt

Emnet er et tabu, men klimaforandringer gjør det nødvendig å begrense klodens befolkningstilvekst, mener Danmarks udviklingsminister Ulla Tørnæs (V), som vil gjøre befolkningsveksten til en dansk merkesak under denne ukens klimaforhandlinger i København. Eventuelle klimaendringer vil i særlig grad ramme utviklingsland som i mange tilfeller allerede har større befolkning enn deres landbruksjord kan brødfø.

Danmark har i allianse med Finland og Island forsøkt å skaffe støtte fra EU i arbeidet med å få retten til familieplanlegging og prevensjon inn i klimatoppmøtets avtale.

Klimaforandringerne gør det af flere forskellige grunde nødvendigt at begrænse klodens befolkningstilvækst. Alligevel er den danske mærkesag et tabu i klimaforhandlingerne. Og præsident Obamas støtte er ikke givet på forhånd.

Jo flere mennesker på kloden, desto mere udslip af CO2 og så bliver klimaforandringerne endnu værre. Scenariet bygger først og fremmest på, at befolkningstilvæksten sker i de fattige og underudviklede lande, og når de engang bliver rigere, vil landenes befolkninger også have et køleskab, en bil og andre CO2-forurenende velfærdsgoder.

Men samtidig er det sådan, at klimaforandringerne først og fremmest vil ramme udviklingslandene og tilmed de fattigste af de fattige i disse lande. Bøndernes jord vil forsvinde eller blive ufrugtbar, og da der eksempelvis mange steder i Afrika i forvejen ikke er landbrugsjord nok til antallet af indbyggere, der vil dyrke det, ser det for alvor sort ud på det store kontinent.

Læg dertil, at det normalt antages at være en menneskeret, at man selv bestemmer, hvor mange børn, man vil have. At man selv bestemmer, om man vil bruge kondom eller anden form for prævention. Og læg så oven i hatten dertil, at det først og fremmest er et overgreb på kvinderne, når der ikke bruges prævention.

Danmarks regjering mener at det er mange gode grunner for lederne av verdens land til å ta spørsmålet om befolkningsvekst alvorlig. Tørnæs viser også til FNs Befolkningsfond (UNFPA) nyutsendte rapport, som hun mener underbygger den danske regeringens argumenter:

Men sådan er det ikke i virkelighedens verden. Faktisk er det et tabu, som udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) udtrykker det. Og det har det været i årtier. Flere lande i såvel den muslimske som den katolske verden er indædte modstandere af det, der i FN-sprog kaldes familieplanlægning. Kondomer, p-piller og abort er fy-ord. Alligevel har Ulla Tørnæs og den danske regering gennem et stykke tid arbejdet målrettet på at få retten til familieplanlægning indarbejdet i københavnertopmødets klimaaftale.

Og det arbejde vil nu blive intensiveret, oplyser Ulla Tørnæs. Ikke kun på grund af tidspresset, men også fordi FNs Befolkningsfond (UNFPA) netop har udsendt en ny rapport, der underbygger den danske regerings argumenter.

Ifølge rapporten er adgangen til familieplanlægning og kondomer et let og billig redskab i kampen mod klimaforandringerne. Britiske økonomer har regnet ud, at man i 2020 skal investere godt 24 dollar i vindkraft for at nedbringe udledningen af CO2 med et ton. Derimod koster det kun syv dollar at opnå den samme CO2-reduktion ved at investere familieplægning og dermed i en nedbringelse af verdens befolkning.

Forsker i internasjonal politikk ved universitetet i København, Peter Viggo Jakobsen, har imidlertid liten tro på noe felles forslag fra EU om å begrense befolkningsveksten:

»Der vil være modstand i flere katolske lande, herunder Italien og muligvis Polen,« siger Peter Viggo Jacobsen, der også tvivler på, at USAs præsident Obama vil bruge ret mange kræfter på at fremme den danske mærkesag.

Det er ellers den danske regerings forhåbning, da præsident Obama i modsætning til sin forgænger, George W. Bush, støtter brugen af familieplanlægning i udviklingspolitikken.

Men ifølge Peter Viggo Jakobsen er Obama presset af en hjemlig dagsorden.

»I den politiske strid om en amerikansk sundhedsreform, har de konservative og abortmodstanderne netop stået hårdt på, at abort i hvert fald ikke skulle støttes med offentlige penge. Hvis Obama nu i forbindelse med klimaforhandlingerne slår et slag for familieplanlægning betalt med donorlandenes midler, får han på hjemmebanen en ny krig med sine politiske modstandere, og den tror jeg godt, at Obama vil være foruden,« siger Peter Viggo Jakobsen, der omvendt erklærer sig helt enig i, at der er al mulig grund til at begrænse befolkningstilvæksten i udviklingslandene.

»Det handler ikke kun om CO2-udslip. En hel del forskning peger på, at mange udviklingslande ganske enkelt ikke kan klare den nuværende befolkningseksplosion. De vil ikke være i stand til brødføde deres egne befolkninger, og derfor giver det rigtig god mening at tage initiativer, der kan begrænse overbefolkningen,« siger Peter Viggo Jakobsen.

Berlingske Tidende: Klimakampens store tabu