Nytt

Den såkalte europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg har i en kjennelse i dag slått fast at nærværet av krusifiks i klasserommene ved italienske skoler, er «krenkelse av elevenes religionsfrihet» og en «krenkelse av foreldrenes rett til å oppdra barna i samsvar med sin overbevisning», hvilket har som logisk følge at den italienske skolen siden begynnelsen har vært en eneste lang historie av menneskerettighetskrenkelser.

Saken ble fremmet av Soile Lautsi, en kvinne av finsk opphav med italiensk statsborgerskap, som i 2002 ikke fant seg i at det var krusifiks på veggen i skolestuene frekventert av hennes to barn i Abano Terme. Lautsi hadde tapt saken i samlige instanser i landet som gav henne statsborgerskap, forfatningsdomstolen inkludert, innen hun brakte den frem for Strasbourg-domstolen. Italienske domstoler fremholdt hele tiden at krusifiksene i skolen, som er sekulær og hvor religionsundervisningen er frivillig, er et symbol på landets kultur og historie snarere enn på den katolske religion.

Dommerne i Strasbourg – Francoise Tulkens fra Belgia (formann), Vladimiro Zagrebelsky fra Italia, Ireneu Cabral Barreto fra Portugal, Danute Jociene fra Litauen, Dragoljub Popovic fra Serbia, Andras Sajò fra Ungarn og Isil Karakas fra Tyrkia, som er medlem av Europarådet – var av en annen oppfatning, og disse har sågar bestemt at Lautsi skal ha 5000 euro i oppreisning fra Italias regjering. Til grunn for dommen ligger vurderingen om at elevene «kunne oppfatte det slik at de blir oppdratt i et skolemiljø som er preget av nevnte religion». Dommen foreligger i skrivende stund forresten kun på fransk.

Vatikanet har inntil videre avstått fra å kommentere. Italias undervisningsminister Mariastella Gelmini uttaler at «nærværet av krusifikset i klasserommet betyr ikke at skolen er katolsk, det symboliserer vår tradisjon». Kristeligdemokratenes leder Pier Ferdinando Casini kommenterer at dommen er en konsekvens av den europeiske politiske elitens fornektelse av de kristne røttene. Representanter for det største venstrepartiet er nokså lavmælte i sine kommentarer, mens organisasjonene som representerer ateister og kommunister er godt fornøyd med dommen. Det samme er Adel Smith, den islamske fundamentalisten som leder den såkalte Unionen av muslimer i Italia, som for noen år siden fikk problemer med loven etter å ha røsket ned et krusifiks fra et sykehus, for siden å kaste det ut av vinduet.

—————————

Oppdatering: Den nyvalgte lederen for Det demokratiske partiet, det største på venstresiden, Pierluigi Bersani, sier i en uttalelse at «jeg mener at en gammel tradisjon som krusifikset ikke kan være krenkende for noen». Vatikanet kaller dommen «kortsynt og urett».

Kommentarer er stengt.