Interlude

Robert Schumanns «Kreisleriana» fikk sitt navn etter protagonisten Johannes Kreisler, som figurerer i tre av E.T.A. Hoffmanns romaner. Schumann skal ha blitt fascinert av Kreislers humørsvingninger og motsetningsfylte atferd – egenskaper han som manisk-depressiv var godt kjent med.

Her hører vi Wilhelm Kempff fremføre verket på sitt sedvanlig elegante vis.

Andre del

Tredje del

Fjerde del

Femte del

Sjette del

Syvende del

Åttende del