Interlude

Robert Schumanns opera Genoveva fremføres nesten aldri, men overtyren er ganske kjent. Her er det New York-filharmonien og Leonard Bernstein som gir oss sin tolkning.

Les også

Les også