Nytt

I en rapport utarbeidet av FNs spesialrapportør Martin Scheinin, for tiden i påvente av godkjennelse hos verdensorganisasjonens hovedforsamling, fremgår det at sikkerhetstiltak iverksatt i den hensikt å avsløre terrorister risikerer å ramme urettmessig transseksuelle personer, hvis utseende og personopplysninger er gjenstand for endringer.

Rapporten, som ble lagt frem 3. august, fremhever «personer med annerledes kjønnsidentitet og seksuell orientering», og anbefaler at man viser større sensitivitet overfor kjønnsspørsmål i forbindelse med antiterroroperasjoner.

På side 19 i rapporten heter det: «Styrket grensekontroll med fokus på bombemenn utkledd som kvinner for å unngå kroppsvisitering, gjør transseksuelle passasjerer sårbare for økt trakassering og mistanke.»

Noen setninger lenger ned skriver Scheinin at «antiterrortiltak som omfatter strengere kontroll med reisedokumenter, som strengere prosedyrer for utstedelse, endring og kontroll av identitetspapirer, risikerer å ramme urettmessig transseksuelle personer, hvis utseende og personopplysninger er gjenstand for endringer».

«Dette,» påstår han, «utgjør en fare for retten personer med annerledes kjønnsidentitet og seksuell orientering til likhet for loven.»

Frank Gaffney, grunnlegger og leder av Center for Security Policy, slakter rapporten i et intervju med CNSNews.com.

«Dette virker på meg som en parodi på FNs politiske korrekthet og seksuelle allsidighet,» sier Gaffney, «og det er virkelig vanskelig for meg å tro at noen mener at slike hensyn bør komme foran sikkerheten – da jeg mener det er fullstendig opplagt at… folkene som forsøker å blåse oss til himmels ikke har noe som helst til overs for disse seksuelle tilbøyelighetene.»

Gaffney poengterer også at terroristene «med største fornøyelse ville utnytte – slik vi allerede har sett dem utnytte – burkaer og andre knep for å skjule sine onde hensikter».

Rapporten tar også for seg hvordan kjønnsroller blir oppfattet, og antyder at antiterrortiltak som involverer begge kjønn må revurderes på grunn av sin basis i tradisjonelle kjønnsoppfatninger.

En passus som begynner på side 13, sier at «initiativene mot radikalisering i Storbritannia som forsøker å inkludere muslimske kvinner som antiterroragenter basert på deres sentrale posisjon ‘ikke bare i sine nærmiljøer men også i familien’, kan styrke de stereotype kjønnsnormene vedrørende kvinners rolle i familien».

«I stedet,» skriver Scheinin, «bør deltagelsen baseres på prinsipper om likhet mellom kjønnene, idet en anerkjenner den kjønnsmessige innflytelsen på såvel terrorismen som antiterrortiltakene.»

Scheinin kritiserer også bruken av kvinners rettigheter som rettferdiggjørelse av antiterroroperasjoner, idet han skriver på side 14 at «antiterrortiltak karakterisert som en kamp for kvinners rettigheter (som USAs fremstilling av landets «krig mot terror» i Afghanistan i 2001) bør granskes nøye for å bringe på det rene at de ikke feilaktig fremmer kjønnskulturelle stereotyper, og at de tar hensyn til kvinner, lesbiske, homoseksuelle, biseksuelle, transseksuelle og hermafroditter i lokale kontekster».

Bruken av maskuline kjønnsroller i antiterrorarbeid påkaller Scheinins vrede på side 18, hvor han skriver at «teknikkene som forsøker å påkalle følelser av kraftløshet hos innsatte eller mistenkte terrorister, kan være til hinder for kampen mot terror idet disse fremprovoserer hypermaskuline reaksjoner som involverer aksept eller forsvar av vold».

Steven Groves, medlem av den konservative Heritage-stiftelsen, uttrykker manglende overraskelse over rapporten, og tilføyer at den ikke skiller seg fra Scheinins tidligere arbeid for FN, og er typisk for FNs menneskerettighetsråd.

«Snarere enn å fokusere på hvordan menneskerettighetene til dem som sprenges i luften krenkes av terroristene,» sier Groves, «har menneskerettighetsrådet opprettet en ny tilsynsmyndighet for at noen kan forvisse seg om at terroristenes menneskerettigheter, og menneskerettighetene til nesten alle andre enn terroristenes ofre, beskyttes, så dette er Scheinins mandat.»

«At han som del av sitt mandat vedrørende antiterror skulle forville seg inn i en vanvittig rapport om kjønnsstereotypier, kommer ikke som noen overraskelse på meg,» fortsetter Groves. «Det er sånn De forente nasjoner og dets menneskerettighetsråd arbeider.»

Frank Gaffney ble likevel paff av Scheinins rapport, og han sier at «jeg finner dette virkelig absurd og sjokkerende».

Rapporten avventer i øyeblikket godkjennelse av FNs hovedforsamling, og CNSNews.com har rapportert at sosiale konservative er i ferd med å iverksette en kampanje mot den grunnet dens omdefinering av kjønn.

The report, written by UN Special Rapporteur Martin Scheinin, is titled «Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms While Countering Terrorism.» While the main focus of the document is gender-based issues that arise from counter-terrorism efforts, the report’s definition of gender that has generated opposition.

«While many of the measures discussed in the report relate to the human rights of women,» Scheinin wrote in his report summary, «gender is not synonymous with women, and, instead, encompasses the social constructions that underlie how women’s and men’s roles, functions and responsibilities, including in relation to sexual orientation and gender identity, are understood.»

Scheinin legger til at «kjønn er ikke statisk; det kan forandres over tid og over kontekst».

«Å forstå kjønn som en sosial og foranderlig konstruksjon heller enn som en biologisk og fiksert kategori er viktig fordi det hjelper [oss] å identifisere komplekse og interrelaterte kjønnsbaserte menneskerettighetsbrudd forårsaket av anti-terrortiltak; å forstå de underliggende årsakene til disse bruddene; og til å designe strategier for anti-terrorisme som er genuint ikke-diskriminerende og inkluderende for alle involverte.»

FNs hovedforsamling har hele tre ganger forkastet den radikale definisjonen av kjønn som «sosial konstruksjon» og konstatert at kjønn defineres av biologi.

Julie Gunlock i organisasjonen Independent women mener at spesialrapportør Scheinin har gått utover sitt mandat, som opprinnelig var å skrive en rapport om «anti-terrorsituasjoners effekt på kvinners menneskerettigheter»:

Julie Gunlock, a senior fellow at the Independent women, also blasted the document.

«It’s too bad that the United Nations found it necessary to veer from this report’s intended subject – women,» she told CNSNews.com.

«By including such broad topics as the social construct of men and women’s roles, sexual orientation and gender identity, they dilute the important purpose of this report and have managed to turn this into something that looks more like some politically correct corporate human resources manual,» Gunlock continued.

Ruse agreed that Scheinin also went well beyond his assignment in even addressing the subject.

«It’s supposed to be on the effect of women’s human rights in counterterrorism situations,» he said, «well, what he submitted was a highly ideological, radical document that, among other things, says that gender is a social construct.»

As for the report’s chances of actually be accepted by the General Assembly, Ruse was skeptical.

«There is a growing opposition among the member states of the General Assembly to this report,» he said, «this is evolving news, we ultimately don’t know what’s going to happen, but I fully expect that there’s going to be a massive negative reaction to (Scheinin’s) report.»

Ruse said it would take «several weeks» before the report is voted on by the Third Committee of the General Assembly.

«It’s kind of frustrating,» Gunlock concluded, «that the U.N. sort of wastes its time on coming up with politically correct definitions for gender, or for women, that encompass all these people besides women.»

CNSNews: U.N. Report Says Counterterrorism Measures ‘Risk Unduly Penalizing Transgender Persons’

CNSNews: UN Report Says ‘Gender Is Not Static, It Is Changeable’